tuoi-hop-xong-nha-nam-2021-cho-tuoi-giap-ty

Tuổi Giáp Tý 1984 năm 2021 này những tuổi nào xông nhà đẹp, hợp mệnh với gia chủ. Theo kinh nghiệm của cha ông ta từ xưa tới nay người xông nhà đầu năm rất quan trọng trong ngũ hành tương sinh, không chủ giúp gia chủ tuổi Giáp tý có công danh sự nghiệp thăng tiến, gia đình mạnh khỏe tinh thần trong năm Tân Sửu luôn tràn đầy năng lực hứng khởi.

tuoi-hop-xong-nha-nam-2021-cho-tuoi-giap-ty

Tuổi chủ nhà Giáp Tý 1984 năm 2021

  • Sinh năm: Giáp Tý 1984 (38 Tuổi)
  • Ngũ hành bản mệnh: Kim – Hải Trung Kim
  • Thiên Can: Giáp
  • Địa Chi: Tý
  • Năm: Tân Sửu 2021
  • Ngũ hành bản mệnh: Thổ – Bích Thượng Thổ
  • Thiên Can: Tân
  • Địa Chi: Sửu

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Giáp Tý 1984.

Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Giáp  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Bính  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Đinh  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Kim – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc

Giáp – Kỷ  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Tân  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Mậu  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Kỷ  =>  Tương hợp

Tí – Dậu  =>  Lục phá

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Dậu  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Giáp  =>  Bình

Tí – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1976 [Bính Thìn]

Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Bính  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1976 [Bính Thìn]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

Khá
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Đinh  =>  Bình

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Qúy  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình

Giáp – Ất  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình

Giáp – Nhâm  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1996 [Bính Tí]

Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Bính  =>  Bình

Tí – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Đinh  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Mậu  =>  Bình

Tí – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với  tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Kỷ  =>  Tương hợp

Tí – Mão  =>  Tam hình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Giáp – Giáp  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Bính  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Giáp – Đinh  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Giáp Tý 1984 với tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Kim – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc

Giáp – Kỷ  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *