mau-ty-2008-chon-tuoi-nao-xong-nha-nam-2021

Người sinh năm Mậu Tý 2008 năm 2021 này tuổi nào xông nhà, xông đất đẹp nhất dễ phát tài, phát lộc, được học hành, sự nghiệp được rộng mở. Mời anh chị đón xem các tuổi Xông Đất năm Tân Sửu cho tuổi Mậu Tý 2008 đầy đủ nhất ở bài viết hôm nay.

mau-ty-2008-chon-tuoi-nao-xong-nha-nam-2021

Xem tuổi Xông nhà đẹp năm 2021 cho tuổi Mậu Tý 2008.

Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Hỏa – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Mậu – Mậu  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với  tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Hỏa – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Nhâm  =>  Bình

Tí – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Hỏa – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Qúy  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1976 [Bính Thìn]

Hỏa – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Mậu – Bính  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1976 [Bính Thìn]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

Khá
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Hỏa – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Mậu – Đinh  =>  Bình

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với  tuổi : 1980 [Canh Thân]

Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Canh  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1988 [Mậu Thìn]

Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Mậu  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1988 [Mậu Thìn]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Kỷ  =>  Bình

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Mậu – Mậu  =>  Bình

Tí – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Qúy  =>  Tương hợp

Tí – Mùi  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Mậu – Bính  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Mậu – Đinh  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Hỏa – Tích Lịch Hỏa   =>  Bình

Mậu – Kỷ  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Mậu Tý 2008 với tuổi : 2010 [Canh Dần]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Mậu – Canh  =>  Bình

Tí – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB

Tổng kết:

Các tuổi xông đất tốt với gia chủ Mậu Tý năm 2021

Bính Thân 1956 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá)

Các tuổi xông đất xấu với gia chủ Mậu Tý năm 2021

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *