mg-hoa-tri-may

Mg hóa trị mấy? Nguyên tử khối của Mg? Mg là gì?

Trong bảng tuần hoàn hóa học nguyên tố Mg sẽ có rất nhiều trong bài tập vì vậy để lắm rõ được nguyên tố hóa học này mời các em xem thông tin đầy đủ Mg là gì? Mg hóa trị mấy? và Nguyên tử khối của Mg…Tất cả những điều cần biết về nguyên […]

Xem chi tiết
nano2-h2so4

NaNO2 + H2SO4 Viết phương trình phản ứng hóa học.

Trong phản ứng hóa học người ta cho Natri nitrit công thức (NaNO2) tác dụng với Axít Sunfuric công thức (H2SO4) sản phẩm tạo ra sau phản ứng sẽ là gì và viết phương trình phản ứng hóa học giữa NaNO2 + H2SO4 đầy đủ như sau : NaNO2 + H2SO4 Phương trình phản ứng. […]

Xem chi tiết
al-h2so4

Al+ H2SO4 Loãng và H2SO4 đặc nóng có phản ứng gì?

Trong phương trình phản ứng hóa học hôm nay ta cho Nhôm( Al) tác dụng với axit sulfuric (H2SO4 loãng) và (H2SO4 đặc nóng) kế quả thi được sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng xem phương trình đã cân bằng Al + H2SO4 đầy đủ nhất ở bài viết hôm nay. AL + H2SO4 […]

Xem chi tiết

P + H2SO4 = H3PO4 + H2O + SO2 Cân bằng phản ứng

Người ta dùng Phốtpho (P)  tác dụng với  Axít Sunfuric (H2SO4) kết quả thu được sau phản ứng này là những chất nào và công thức hóa học được cân bằng như thế nào mời các bạn cùng theo dõi P + H2SO4 ở đây nhé! P + H2SO4 Cân bằng phương trình hóa học […]

Xem chi tiết
hi-h2so4

HI + H2SO4 Cân bằng phương trình hóa học.

Trong phản ứng hóa học ta cho axit sulfuric ( H2SO4) tác dụng với axit iodic (HI) chất thu được sau phản ứng sẽ là gì và hiện tượng xảy ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi cân bằng các phương trình HI + H2SO4 như sau : – Xem thêm : […]

Xem chi tiết
k2o-h2so4

K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O Phương trình hóa học.

Cho phản ứng hóa học giữa axit sulfuric (H2SO4) tác dụng với kali oxit (K2O) sẽ thu được những chất gì? Ở bài viết này các bạn cùng tìm hiểu về phương trình hóa học K2O + H2SO4 được cân bằng chi tiết. H2SO4 + NH3 K2O + H2SO4 Viết phương trình hóa học. K2O + […]

Xem chi tiết
k-h2so4

K + H2SO4 Cân bằng phương trình hóa học.

Cho Kali (K) tác dụng với dụng dịch Axít Sunfuric (H2SO4) ta có thể thu được những hợp chất nào và cách cân bằng phương trình hóa học này ra sao? Mời các bạn theo dõi chi tiết bài viết K + H2SO4 tại đây. Xem thêm : Na2O + H2SO4 K + H2SO4 Viết phương […]

Xem chi tiết

Na2O + H2So4 Thực hiện phản ứng hóa học.

Kết quả phương trình hóa học natri oxit công thức Na2O tác dụng với axit sulfuric công thức H2SO4 ta sẽ thu được chất gì sau phản ứng này. Để biết đầy đủ phản ứng hóa học Na2O + H2So4 mời các bạn xem đầy đủ như sau: NH3 + H2SO4 Na2O + H2O Na2O […]

Xem chi tiết
nh3-h2so4

NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 Các sản phẩm thu được

Trong phương trình phản ứng hóa học người ta cho Axit Sulfuric ( H2SO4) kết hợp với  Amoniac ( NH3 ) kết quả thu được là hợp chất nào? Mời các bạn xem đầy đủ cân bằng hóa học : NH3 + H2SO4 như sau. NH3 + H2SO4 Sản phẩm thu được. + K2CrO4 + […]

Xem chi tiết