Cho khí Hydro sulfua công thức (H2S) tác dụng với Cyclic Ozone (O3) có phản ứng như thế nào? Chất gì tạo thành sau phản ứng H2S + O3 mời các bạn cùng cân bằng phương trình như sau:

Xem thêm : NaNO2 + H2SO4

H2S + O3 Viết phương trình hóa học

H2S là gì?

H2S là công thức hóa học của Hydro sulfua. Là hỗn hợp khí hóa lỏng ở nhiệt độ −600C, hóa rắn ở nhiệt độ −860C. H2S ăn mòn, dễ cháy trong điều kiện bình thường. H2S là loại khí rất độc. Chỉ với 1 lượng nhỏ loại khí này trong không khí đã có thể gây ngạt và ngộ độc cho người và động vật. Gây nên các triệu chứng ói mửa, nặng hơn là tê liệt toàn thân và có thể tử vong.

O3 là gì?

Ozon là sự kết hợp của ba nguyên tử oxi tạo thành O3. Là loại khí không màu, mùi hăng. Ozone gồm 3 nguyên tử oxi được liên kết với nhau bằng một liên kết cho nhận với một trong hai nguyên tử oxi và hai liên kết cộng hóa trị với nguyên tử oxi còn lại.

  • O3 có màu xanh nhạt, mùi mạnh ở điều kiện áp suất và nhiệt độ tiêu chuẩn. Ở điều kiện bình thường, O3 là chất khí không màu, có mùi hơi tanh.
  • Ozon bị hóa lỏng ở -112 độ C, hóa rắn ở -193 độ C.

Khi cho H2S tác dụng với O3 ta thu được hợp chất sau:

3H2S + 4O3 → 3H2SO4

Trong đó

  • H2S : Khí Hydro Sulfua
  • O3 : Khí Ozone
  • H2SO4 : Axít Sunfuric

Bài tập liên quan H2S và O3

Bài 1 : Có hai bình riêng biệt hai khí oxi và ozon. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt hai khí đó.

Lời giải

Dẫn lần lượt hai khí vào 2 dung dịch KI (chứa sẵn một ít tinh bột) nếu dung dịch có màu xanh xuất hiện thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ tinh bột → xanh

Khí còn lại không làm đổi màu là oxi.

BÀI 2 : Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S

B. H2SO3

C. Mg(OH)2

D. HNO3

Lời giải

Chọn đáp án D

Rate this post