k-h2so4

Cho Kali (K) tác dụng với dụng dịch Axít Sunfuric (H2SO4) ta có thể thu được những hợp chất nào và cách cân bằng phương trình hóa học này ra sao? Mời các bạn theo dõi chi tiết bài viết K + H2SO4 tại đây.

Xem thêm : Na2O + H2SO4

K + H2SO4 Viết phương trình phản ứng.

k-h2so4
K + H2SO4

Cân bằng phương trình 1 : H2SO4 + K → H2 + K2SO4

H2SO4 + 2K → H2 + K2SO4

Trong đó

 • K : Kali chất rắn
 • H2SO4 : Axit sulfuric
 • H2 : Khí Hidro không màu
 • K2SO4 : Muối Kali Sunfat chất rắn

Điều kiện: Không có

Hiện tượng: Có khí Hidro ( H2 ) thoát ra, và chất rắn Kali Sunfat (K2SO4)

Cân bằng phương trình 2 : K + H2SO4 → H2S + H2O + K2SO4

8K + 5H2SO4 → H2S + 4H2O + 4K2SO4

Trong đó

 • K : Kali
 • H2SO4 : Axit Sunfuric
 • H2S : Hydro Sulfua
 • H2O : Nước
 • Kali Suafat

Cân bằng phương trình 3  :  K + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

2K + 2H2SO4 → K2SO4 + SO2 + 2H2O

Trong đó

 • K : Kali
 • H2So4 : Axit Sunfuric
 • K2So4 : Kali Sulfat
 • So2 : Lưu huỳnh dioxit
 • H2O : Nước
Rate this post