k2o-h2so4

Cho phản ứng hóa học giữa axit sulfuric (H2SO4) tác dụng với kali oxit (K2O) sẽ thu được những chất gì? Ở bài viết này các bạn cùng tìm hiểu về phương trình hóa học K2O + H2SO4 được cân bằng chi tiết.

k2o-h2so4
K2O + H2SO4

K2O + H2SO4 Viết phương trình hóa học.

K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O

Trong đó

  • K2O : Kalo Oxit lỏng không màu
  • H2SO4 : Axit Sulfuric lỏng không màu
  • K2SO4 : Muối Kali sunfat không màu
  • H2O : Nước

Điều kiện phản ứng : Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

Phương pháp phản ứng : Cho K2O phản ứng với dung dịch axit H2SO4.

Hiện tượng nhận biết phản ứng : Thu được chất K2O  màu vàng nhạt tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu.

Xem thêm : K + H2SO4

Bài tập có chứa K2O, H2SO4

Bài 1  : Cho 4,7 gam K2O tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4, thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là

B. 7,7 gam.   B. 8.7 gam.   C. 9,7 gam.   D. 10.7 gam.

Hướng dẫn giải

K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

m = 0.05. 174 = 8,7 gam.

Bài 2 :  Cho m gam K2O phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là

A. 9,4.   B. 4,7.   C. 4,9.   D. 7,4.

Hướng dẫn giải

K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

m = 0.1.94 = 9,4 gam.

Bài 3 :  Cho các chất KNO3, SO3, Fe2O3, K2O, H2SO4,HCl, Na2SO4, Cu(OH)2, NaOH, CO
a, Gọi tên và phân loại các hợp chất đó

Lời giải

KNO3: kali nitrat: muối

SO3: lưu huỳnh tờ ri oxit: oxit axit

Fe2O3:sắt(III) oxit: oxit bazo

K2O: kali oxit: oxit bazo

H2SO4: axit sunfuric: axit

HCl: axit clorua: muối

Rate this post