nh3-h2so4

Trong phương trình phản ứng hóa học người ta cho Axit Sulfuric ( H2SO4) kết hợp với  Amoniac ( NH3 ) kết quả thu được là hợp chất nào? Mời các bạn xem đầy đủ cân bằng hóa học : NH3 + H2SO4 như sau.

nh3-h2so4

NH3 + H2SO4 Sản phẩm thu được.

+ K2CrO4 + H2SO4

+ NH3 + H2O

Nh3 được điều chế như thế nào?

AMONIAC là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử là NH3. Amoniac là một hợp chất vô cơ được cấu tạo từ 3 nguyên tử nitơ và 1 nguyên tử hidro tạo thành liên kết kém bền.

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chóp, với nguyên tử nitơ ở đỉnh liên kết cộng hóa trị với 3 nguyên tử hidro ở đáy tam giác. Do nitơ có ba electron độc thân nên có thể tạo 3 liên kết cộng hóa trị trên với hidro.
NH3 được điều chế theo 2 cách đó là:

Trong phòng thí nghiệm:

  • 2NH4Cl + Ca(OH)2 → NH3 + CaCl2 + H2

Trong công nghiệp:

  • CH4 + H2O < == > CO + 3H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ cao)
  • N2 + 3H2 < == > 2NH3 (ΔH = –92 kJ/mol).

Thí nghiệm ta cho NH3 kết hợp với H2SO4 cân bằng phương trình sau:

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Trong đó

  • NH3 : Khí Amonac không màu có mùi khai
  • H2SO4 : Dung dịch Axit Sulfuric không màu
  • (NH4)2SO4 : Dung dịch muối Amoni Sulfat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : quan sát chất sản phẩm (NH4)2SO4 (amoni sulfat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), được sinh ra, chất tham gia H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), NH3 (amoniac) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu, mùi khai), biến mất.

Câu hỏi có chứa NH3 và H2SO4

Câu 1 :  Cho lượng khí NH3 đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn; thu được rắn A và 1 hỗn hợp khí B. Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20 ml HCl 1M.

a. Viết pt pư.

b. Tính thể tích khí N2 (đkc) tạo thành sau phản ứng.

Lời giải

a. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2↑ + 3H2O

Chất rắn A: Cu và CuO dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b. nCuO = nHCl/2 = 0,02/2 = 0,01 mol

số mol CuO tham gia phản ứng khử là: 3,2/80 – 0,01 = 0,03 mol

→ VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít

Ví dụ 2: Khi cho NH3 vào bình clo, lửa bùng cháy kèm theo “khói” trắng bay ra. “Khói” trắng đó là:

A. NH4Cl

B. HCl

C. N2

D. Cl2

Lời giải

Chọn đáp án : A

Ví dụ 3 : Nhỏ từ từ dd NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dd CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:

A. Dd màu xanh thẫm tạo thành,

B. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành

C. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra.

D. Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dd màu xanh thẫm.

Lời giải

Chọn đáp án : D

Rate this post