nam-nu-99-hop-tuoi-nao

Người sinh năm 1999 Kỷ Mão hợp với những tuổi nào lấy vợ, lấy chồng hợp nhất. Để đánh giá tuổi hợp với nam, nữ tuổi kỷ Mão mời anh chị theo dõi thông tin chi tiết được đánh giá từ chuyên gia tử vi số 1 việt Nam chọn nam, nữ 99 hợp tuổi nào?

nam-nu-99-hop-tuoi-nao

Nam 1999 hợp tuổi nào?

Lựa chọn vợ chồng: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi và Mậu Dần. Nếu bạn kết hôn với tuổi Tân Tỵ sẽ phát triển tiền bạc, giàu sang dư dả. Kết hôn với tuổi Nhâm Ngọ sẽ phát triển về công danh, hào tài vượng phát. Kết hôn với tuổi Giáp Thân và Đinh Hợi công danh và tiền bạc mua phát đạt được hưởng phú quý. Kết hôn với tuổi Mậu Dần sẽ được hưởng phú quý.

Nam 1999 có hợp nữ 2001 (Tân Tỵ)

Về mệnh: Thành Đầu Thổ – Bạch Lạp Kim => Tương sinh
Về thiên can: Kỷ – Tân => Bình
Về địa chi: Mão – Tỵ => Bình
Về cung phi: Khảm – Đoài => Hoạ hại (không tốt)
Về niên mệnh năm sinh: Thủy – Kim => Tương sinh

Đánh giá : Khá Hợp

Nam 1999 có hợp nữ 1998 (Mậu Dần)

Về mệnh: Thành Đầu Thổ – Thành Đầu Thổ => Bình
Về thiên can: Kỷ – Mậu => Bình
Về địa chi: Mão – Dần => Bình
Về cung phi: Khảm – Tốn => Sinh khí (tốt)
Về niên mệnh năm sinh: Thủy – Mộc => Tương sinh

Đánh giá : Tốt

Nam 1999 có hợp nữ 2004 (Giáp Thân)

Về mệnh: Thành Đầu Thổ – Tuyền Trung Thủy => Tương khắc
Về thiên can: Kỷ – Giáp => Tương sinh
Về địa chi: Mão – Thân => Bình
Về cung phi: Khảm – Khảm => Phục vị (tốt)
Về niên mệnh năm sinh: Thủy – Thủy => Bình

Đánh giá : Trung Bình

Nam 1999 có hợp nữ 2002 (Nhâm Ngọ)

Về mệnh: Thành Đầu Thổ – Dương Liễu Mộc => Tương khắc
Về thiên can: Kỷ – Nhâm => Bình
Về địa chi: Mão – Ngọ => Lục phá
Về cung phi: Khảm – Cấn => Ngũ quỷ (không tốt)
Về niên mệnh năm sinh: Thủy – Thổ => Tương khắc

Đánh giá : Trung Bình

Nữ sinh năm 99 chọn chồng tuổi nào hợp?

Nữ, nam sinh năm 1998 hợp với tuổi nào?

1999 mệnh gì?

Nữ 1999 có hợp với nam 1995

Về Mệnh: Mệnh chồng : Âm Hỏa – Mệnh vợ : Âm Thổ => Tương sinh
Về Thiên can: Thiên can chồng : Ất – Thiên can vợ : Kỷ => Tương khắc
Về Địa chi: Địa chi chồng : Hợi – Địa chi vợ : Mão => Tam hợp
Về Cung: Cung chồng : Khôn – Cung vợ : Cấn => Sinh khí (tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh chồng : Thổ – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Bình
=> Nữ 1999 nam 1995 hợp nhau.

Nữ 1999 có hợp với nam 1994

Về Mệnh: Mệnh chồng : Dương Hỏa – Mệnh vợ : Âm Thổ => Tương sinh
Về Thiên can: Thiên can chồng : Giáp – Thiên can vợ : Kỷ => Tương sinh
Về Địa chi: Địa chi chồng : Tuất – Địa chi vợ : Mão => Lục hợp
Về Cung: Cung chồng : Càn – Cung vợ : Cấn => Thiên y (tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh chồng : Kim – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Tương sinh
=> Nữ 1999 nam 1994 hợp nhau tuyệt đối mọi mặt.

Nữ 1999 có hợp tuổi 1993

Về Mệnh: Mệnh chồng : Âm Kim – Mệnh vợ : Âm Thổ => Tương sinh
Về Thiên can: Thiên can chồng : Quý – Thiên can vợ : Kỷ => Tương khắc
Về Địa chi: Địa chi chồng : Dậu – Địa chi vợ : Mão => Lục xung
Về Cung: Cung chồng : Đoài – Cung vợ : Cấn => Diên niên (tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh chồng : Kim – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Tương sinh
=> Nữ 1999 nam 1993 hợp nhau để kết hôn

Nữ 1999 nam 1998 có hợp nhau không?

Về Mệnh: Mệnh chồng : Dương Thổ – Mệnh vợ : Âm Thổ => Bình
Về Thiên can: Thiên can chồng : Mậu – Thiên can vợ : Kỷ => Bình
Về Địa chi: Địa chi chồng : Dần – Địa chi vợ : Mão => Bình
Về Cung: Cung chồng : Khôn – Cung vợ : Cấn => Sinh khí (tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh chồng : Thổ – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Bình
=> Nữ 1999 nam 1998 hợp nhau trung bình.

Nữ 1999 có hợp với nam 1999 không?

Về Mệnh: Mệnh chồng : Âm Thổ – Mệnh vợ : Âm Thổ => Bình
Về Thiên can: Thiên can chồng : Kỷ – Thiên can vợ : Kỷ => Bình
Về Địa chi: Địa chi chồng : Mão – Địa chi vợ : Mão => Tam hợp
Về Cung: Cung chồng : Khảm – Cung vợ : Cấn => Ngũ quỷ (không tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh: Thiên mệnh năm sinh chồng : Thủy – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Tương khắc
=> Nữ 1999 nam 1999 không hợp nhau.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *