cuo ra cucl2

Công thức điều chế từ Đồng (II) oxit ( CuO) ra  Đồng (II) clorua (CuCl2) như thế nào? Mời các bạn cùng xem chi tiết bài viết hôm nay để có công thức điều chế CuO ra CuCl2 tại đây nhé!

Xem thêm : CH3COOH + CuO , CuO + HCl

cuo ra cucl2

CuO ra CuCl2 Công thức điều chế

CuCl2 là gì?

CuCl2 là công thức hóa học của Đồng (II) clorua là một hợp chất phổ biến của đồng, chỉ xếp sau đồng (II) sunfat. CuSO4. Là chất rắn, màu nâu nhạt, tan tốt trong nước. Hút ẩm tốt, khi có mặt nước chuyển sang màu xanh nhạt.

Tính chất hóa học của CuCl2

CuCl2 Có tính chất hóa học của muối.

a) Khi tác dụng với dung dịch bazơ:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)4 + 2NaCl

CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)4 + BaCl4

b) Khi tác dụng với muối:

AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + 2AgCl

Công thức điều chế CuO ra CuCl2 như sau:

CuO + 2HCl → H2O + CuCl2

  • CuO : Đồng Oxit
  • HCl : Axit Clohidric
  • H2O : Nước
  • CuCl2 : Đồng Clorua

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Chất rắn màu đen Đồng II Oxit (CuO) tan dần trong dung dịch chuyển sang màu xanh.

Bài tập ví dụ có CuO và CuCl2

Bài 1 :  Cho 8g CuO tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch HCl là

A. 1M      B. 2M

C. 3M      D. 4M

Lời giải

nCuO = 0,1mol

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

0,1  →   0,2mol

⇒ CM (HCl) = 4M.

Chọn đáp án : D

Bài 2 :  Cho 16g CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 13,5g      B. 27g

C. 40,5g      D. 6,75g

Lời giải

nCuO = 0,2 mol

CuO (0,2) + 2HCl → CuCl2 (0,2 mol) + H2O

mCuCl2 = 0,2. 135 = 27g

Chọn đáp án B

Bài viết liên quan : C CuO

Rate this post