Các bài tập trên lớp hoặc ở các bài kiểm tra chắc nghiệm các em sẽ phải nhận biết oxit axit trong dãy chất được cho, ở đây chúng tôi sẽ tập hợp các dạng bài tập oxit nào sau đây là oxit axit hoặc chất nào sau đây là oxit axit có lời giải chi tiết cho các bạn cùng tham khảo nhé!

Tổng hợp bài tập oxit nào sau đây là oxit axit.

Oxit axit hay còn gọi là anhydrid axit, là oxit của phi kim hoặc kim loại với oxy mà ở trong đó, phi kim và kim loại ở trạng thái có số oxy hóa cao nhất. Phần lớn oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với mỗi oxit sẽ có một axit tương ứng. Nó được tạo thành thông qua phản ứng của oxit với nước. Bằng cách loại nước khỏi oxo axit cho đến khi chỉ còn lại một oxit, ta sẽ thu được oxit thuộc nhóm chất này.

Xem thêm : Oxit axit là gì

Bài 1 : Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. Fe2O3.
B. CrO3.
C. FeO.
D. Cr2O

Lời giải

  • FeO và Fe2O3 là các oxit bazo
  • Cr2O3 là oxit lưỡng tính
  • CrO3 là oxit axit

Chọn đáp án : B

Bài 2 : Oxit nào sau đây là oxit axit?
a. BaO
b. CaO
c. Co
D. Co2

Lời giải

  • BaO và CaO là oxit bazo
  • Co là oxit trung tính
  • Co2 là oxit axit

Chọn đáp án: D

Bài 3 : Chất nào sau đây là oxit axit:

A. SO2.
B. Al2O3.
C. HCl.
D. BaCO3.

Lời giải

  • A. là oxit axit
  • B. là oxit lưỡng tính
  • C. là axit
  • D. là muối

Chọn đáp án : A

Bài 4 Dãy nào sau đây đề là oxit axit
a. Co, SO3, P2O5, NO
b. CO, CaO, MgO , No
C. Co2 , So3 , P2O5 , N2O5
D. CaO , K2O , Na2O, BaO

Lời Giải

Chọn đáp án : C

Xem thêm : Oxit bazo tác dụng với nước

Rate this post