cuo-hcl

Phản ứng hóa học giữa Đồng oxit ( Cuo ) với axit clohidric ( HCl ) tạo ra những chất gì? Mời các bạn cùng xem đầy đủ phương trình hóa học CUO + HCl như sau:

cuo-hcl
CuO + HCl

Cuo + HCl cân bằng phản ứng hóa học

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + 2HCl H2O + CuCl2
Đồng (II) oxit axit clohidric nước Đồng(II) clorua
(rắn) (dd) (lỏng) (dd)
(xanh lá) (không màu) (không màu) (xanh lam)

Điều kiện: Không có

Phương pháp thực hiện: Cho vào ống nghiệm một ít bột CuO màu đen, thêm 1-2 ml dung dịch HCl vào, lắc nhẹ

Hiện tượng diễn ra: Chất rắn màu đen Đồng II Oxit (CuO) tan dần trong dung dịch

Bài viết liên quan : Nh3 + HCl

Bài tập liên quan Cuo và HCl

Ví dụ 1 ; Cho 8g CuO tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch HCl là

A. 1M      B. 2M

C. 3M      D. 4M

Lời giải

nCuO = 0,1mol

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

0,1  →   0,2mol

⇒ CM (HCl) = 4M.

Như vậy chọn đáp án : D

Ví dụ 2 : Trong phòng thí nghiệm để điều chế HCl người ta sử dụng phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp sunfat

B. Phương pháp tổng hợp

C. Clo hóa các hợp chất hữu cơ

D. Sử dụng phương pháp khác

Lời giải

Trong phòng thí nghiệm, khí HCl được điều chế bằng cách cho tinh thể NaCl tác dụng với H2SO4 đậm đặc và đun nóng.

Hay còn gọi là phương pháp sunfat. Rồi hấp thụ vào nước để thu được dung dịch axit HCl

Phương trình phản ứng điều chế

Ở nhiệt độ < 250oC:

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

Ở nhiệt độ ≥ 400oC:

2NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + 2HCl

Như vậy chọn đáp án A
VÍ dụ 3 : Cho 3,2 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Nồng độ mol của dung dịch HCl là:A. 0,5M      B. 1M

C. 1,5M      D. 2M

Lời giải

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

a   2a     a

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

a/2    3a    a

mhỗn hợp = 80.a + 160. a/2 = 3,2g ⇒ a = 0,02 mol ⇒ nHCl = 0,1mol

⇒ CM = 1M

Như vậy chọn đáp án B

Rate this post