Người ta cho axit axetic công thức hóa học CH3COOH tác dụng với đồng Oxit (CuO) phản ứng thu được là đồng Axetat (CH3Coo)2Cu và nước (H2O), cân bằng phương trình hóa học CH3COOH + CuO này như thế nào các bạn cùng xem chi tiết tại đây.

Cân bằng phương trình CH3COOH + CuO

CH3COOH là gì

CH3COOH là công thức hóa học của axit axetic hay Acid Acetic. Axit Axetic là một hợp chất hữu cơ có tính axit mạnh.

Tính chất vật lý của CH3COOH

 • Axit này là một chất lỏng không màu, có vị chua và tan vô hạn ở trong nước.
 • Là một chất dễ cháy và ở nhiệt độ ấm hơn 39°C.
 • Là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các chất ô nhiễm.
 • Trọng lượng riêng: 1,049 @ 25 ° C
 • Điểm nóng chảy: 16,7 ° C
 • Điểm sôi: 118 ° C
 • Hơi áp suất: 1,5 kPa @ 20 ° C

Tính chất hóa học của CH3COOH

CH3COOH là một axit nên nó có những tính chất đặc trưng của một axit. Cụ thể như sau:

 • Làm quỳ tím đổi màu thành hóa đỏ.
 • Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước: CH3COOH + NAOH → H2O + CH3COONA
 • Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước: CH3COOH +CAO → H2O + (CH3COO)2CA
 • Tác dụng với kim loại đứng trước H trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học để giải phóng H2: 2CH3COOH + NA→ H2 + 2CH3COONA
 • Tác dụng với muối của Axit yếu hơn: CH3COOH +CACO3 → H2O + (CH3COO)2CA + CO2
 • Tác dụng với rượu tạo ra este và nước với chất xúc tác là h2so4 và nhiệt độ: CH3COOH + HO – C2H5 → H2O + CH3COOC2H5 + H2O

Xem thêm : Ch3oh CuO

Khi cho CH3COOH tác dụng với CuO ta thu được công thức đã cân bằng như sau:

2CH3COOH + CuO → H2O + (CH3COO)2Cu

 • CH3COOH : axit axetic
 • CuO : Đồng oxit
 • H2O : Nước
 • (CH3COO)2Cu : Đồng axetat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : quan sát chất sản phẩm H2O (nước), (CH3COO)2Cu (Đồng(II) axetat), được sinh ra. chất tham gia CH3COOH , CuO (Đồng (II) oxit), biến mất.

Rate this post