Để phân biệt được các loại oxit gì trong các bài tập thì việc lắm rõ kiến thức Oxit Axit là gì? Oxit Bazo là gì?…Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính chất hóa học của Oxit Bazo, khái niệm oxit Bazo nhé!

Oxit Bazo là gì?

Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

Ví dụ :

  • Na2O tương ứng với bazo NaOH
  • Cu2O tương ứng với bazo Cu(OH)2

Tính chất hóa học của Oxit bazơ

Các tính chất hóa học đặc chưng của Oxit Bazo như sau:

  • Oxit bazơ khi kết hợp với nước sẽ tạo ra dung dịch bazơ.
  • Oxit bazơ khi kết hợp với dung dịch axit sẽ tạo ra muối và nước.
  • Oxit bazơ khi kết hợp với Oxit axite sẽ tạo ra muối

Cụ thể.

Oxit bazo tác dụng với nước H2O tạo thành dung dịch bazơ

Một số Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

Na2O + H2O → 2NaOH

K2O + H2O (dd) → 2KOH

BaO + H2O (dd) → Ba(OH)2

Một số oxit bazo khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,…

Oxit bazo tác dụng với Axit  tạo thành muối và nước.

PTPƯ: Oxit bazo + Axit → Muối + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Oxit bazo tác dụng với Oxit axit tạo thành muối.

Một số oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3 ↓

2/5 - (1 bình chọn)