Nhâm tuất 1982

7 Tuổi đẹp xông đất cho gia chủ Nhâm Tuất 1982 năm 2023 giúp gia chủ một năm Bình an, May mắn, Sức khỏe, Vàng Bạc Đầy Tủ. Hãy tìm hiểu thông tin dưới đây để gia chủ Nhâm Tuất tìm được tuổi đẹp xông đất.

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Qúy Mão 2023 là:

  1. Ất Dậu 1945 (Xấu)
  2. Qúy Mùi 1943 (Xấu)
  3. Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
  4. Mậu Thân 1968 (Xấu)
  5. Bính Tý 1996 (Xấu)

Thông tin thêm :

Nhâm tuất 1982

7 Tuổi đẹp xông đất cho gia chủ Nhâm Tuất 1982 năm 2023 Vàng Bạc Đầy Tủ

1.Chọn Tuổi Nhâm Dần 1962 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can 

Tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

2. Chọn Tuổi Tân Hợi 1971 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can 

Tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

3. Chọn Tuổi Giáp Dần 1974

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can  

Tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

4. Chọn Tuổi Giáp Ngọ 1954

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can 

Tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. =>
Tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

5. Chọn Tuổi Đinh Hợi 1947 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thổ khắc Thủy => Không tốt
Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can 

Tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

6. Chọn Tuổi Đinh Mùi 1967 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can 

Tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Mùi vừa phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) vừa phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Tuất của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

7. Chọn Tuổi Canh Tuất 1970

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem hướng xuất hành, ngày giờ đẹp để khai xuân, khai trương đầu năm cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất 1982

1. Hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 tốt tuổi 1982
+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

2. Ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm cho gia chủ tuổi 1982
+) Mùng 1 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với các giờ đẹp là: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với các giờ đẹp là: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với các giờ đẹp là: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Cùng theo dõi bài viết ” 7 Tuổi đẹp xông đất cho gia chủ Nhâm Tuất 1982 năm 2023 Vàng Bạc Đầy Tủ “ của bierelarue, Có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn trong nội dung bài viết.

Rate this post