bính tuất

Tuổi Xông Đất cho gia chủ tuổi Bính Tuất 2006 – Quý Mão 2023 Vạn Sự Thành Công. Dưới đây là những thông tin về tuổi đẹp cũng như tuổi đại kỵ đối với gia chủ Bính Tuất. Hãy tìm hiểu bài viết của chúng tôi nhé.

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Bính Tuất 2006 Vạn Sự Thành Công

1.Chọn Tuổi Tân Hợi 1971 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2.Chọn Tuổi Đinh Hợi 1947

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

3.Chọn Tuổi Mậu Dần 1998

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tìm hiểu thêm :

bính tuất

4. Chọn Tuổi Nhâm Dần 1962 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Bính của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

5. Chọn Tuổi Bính Tuất 1946

Ngũ Hành

Tuổi tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

6. Chọn Tuổi Giáp Ngọ 1954

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. =>
Tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

7. Chọn Tuổi Tân Mùi 1991

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Mùi vừa phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) vừa phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Tuất của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

8. Chọn Tuổi Kỷ Mão 1999

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

9.Chọn Tuổi  Tân Tỵ 2001 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

10.Chọn Tuổi Ất Mùi 1955 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên Can

Tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi 

Tuổi xông nhà là Mùi vừa phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) vừa phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Tuất của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Bính Tuất trong năm Qúy Mão 2023 là:

  1. Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
  2. Canh Tý 1960 (Xấu)
  3. Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
  4. Bính Thìn 1976 (Xấu)
  5. Tân Mão 1951 (Xấu)

Hướng tốt nên xuất hành trong 3 ngày đầu năm mới 2023 cho tuổi Bính Tuất  2006

+) Ngày mùng 1 tết: Nên xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết: Nên xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết: Nên xuất hành hướng Tây.

Ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023:

+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết ” Tuổi Xông Đất cho gia chủ tuổi Bính Tuất 2006 – Năm 2023 Vạn Sự Thành Công “. Hi vọng qua bài viết này các bạn tuổi Bính Tuất sẽ chọn được tuổi đẹp xông đất 2023 để mang lại may mắn, tiền tài trong năm mới.

 

Rate this post