giáp tuất

Tuổi Xông Đất cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 – Năm 2023 nào đẹp trong năm 2023. Dưới đây là những thông tin hữu ích giúp cho Giáp Tuất chọn lựa được tuổi đẹp dễ dàng hơn với mong muốn một năm có nhiều Bình An, Hạnh Phúc và Tiền Bạc Rủng Rỉnh.

Chọn hướng xuất hành, giờ khai trương, giờ khai xuân trong đầu năm 2023 cho Giáp Tuất

Hướng xuất hành tốt đầu năm 2023 cho tuổi Giáp Tuất 1994

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1/2023): xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 24/1/2023): xuất hành hướng Tây

Ngày giờ đẹp để khai trương, khai xuân đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994
+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Tuổi đại kỵ không nên xông nhà đầu năm cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994

 • Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Tân Dậu (Sinh năm 1981)
 • Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)
 • Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 • Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000)

giáp tuất

Tìm hiểu thêm :

Tuổi Xông Đất cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 – Năm 2023 Tiền Bạc Rủng Rỉnh

1. Chọn Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

2. Chọn Tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

 • Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

3. Chọn Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

 • Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

4. Chọn Tuổi Bính Tuất 1946 

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Chọn Tuổi Mậu Thân 1968

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

6. Chọn Tuổi Đinh Tỵ 1977

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7.Chọn Tuổi  Kỷ Mão 1999

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8.Chọn Tuổi Canh Tý 1960 

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Với bài viết ” Tuổi Xông Đất cho gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 – Năm 2023 Tiền Bạc Rủng Rỉnh “ Hi vọng gia chủ tuổi Giáp Tuất sẽ chọn được tuổi đẹp xông đất đầu năm mới. Năm mói kính chúc các bạn Tết đến trăm điều như ý – Mừng xuân sang vạn sự thành công.

Rate this post