bài toán 3

Quy tắc tính, Cách học thuộc công thức Lôgarit nhanh nhất

Để làm được các dạng bài tập có liên quan đến Lôgarit thì trước hết ta phải tìm hiểu cũng như học thật kỹ định nghĩa, công thức, Tính chất, Quy tắc của Lôgarit. Vậy làm thế nào để học được những công thức khó đó một cách nhanh nhất thì ở dưới bài này chúng […]

Xem chi tiết