Người ta nghiên cứu sâu hơn về logarit thông qua khái niệm hàm số. Hàm số là quy tắc cho một số duy nhất từ một số bất kỳ cho trước Ví dụ, hàm số cho lũy thừa bậc x của b từ bất kỳ số thực x nào với b là cơ số được viết là f(x) = b^x. Vậy hàm số Lôgarit  có bao nhiêu công thức và phương pháp giải bài tập như thế nào thì ở dưới bài viết này chúng tôi sẽ làm Bảng tóm tắt công thức Loogarit và bài tập vận dụng. Hi vọng sẽ giúp ích cho các em giải được các bài toán cũng như làm bài thi nhanh hơn.

Bảng 1. Tóm tắt công thức logarit.

công thức logarit 1

công thức logarit 3

Bảng 2. Các công thức Lôgarít

10 công thức Lôgarít 0 < N1, N2, N và 0 < a b # 1 ta có :

5 công thức

10 công thức

Bài tập vận dụng :

Bài 1 :

Tính giá trị của biểu thức P (với 0 < a ≠ 1; 0 < b ≠ 1).

đề bài 1

 

 

Hướng dẫn :

giải bài tập1

 

 

 

 

 

 

Bài 2 : Rút gọn biểu thức B

rút gọn biểu thức

 

 

Bài làm :

rút gọn

 

 

 

 

 

 

Bài 3 : Tính log2415 theo a, b , biết log25 = a, log53 = b.

Bài làm :

bài làm

 

 

 

 

 

 

Nội dung tìm hiểu :

Rate this post