tuổi đẹp tân dậu

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Tân Dậu 1981, Dựa vào những thông tin như Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi sẽ giúp các bạn tìm được tuổi xông đất đẹp với mong muốn một năm Làm ăn phát tài, vạn sự đại cát. vạn sự như ý. Hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Thông tin thêm :

Chọn hướng xuất hành, ngày giờ đẹp khai xuân, khai trương cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

1. Các hướng nên xuất hành tốt cho 3 ngày đầu năm mới 2023
+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

2. Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi 1981
+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Dậu trong năm Qúy Mão 2023 là:

 1. Canh Tuất (Sinh năm 1970)
 2. Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)
 3. Quý Mão (Sinh năm 1963)
 4. Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 5. Đinh Mão (Sinh năm 1987)

tuổi đẹp tân dậu

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Tân Dậu 1981 Làm ăn phát tài, vạn sự đại cát.

1.Chọn tuổi Đinh Mùi 1967 

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2. Chọn tuổi Qúy Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

 • Tuổi Quý Tỵ ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

3. Chọn tuổi Qúy Hợi 1983

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

4. Chọn tuổi Đinh Sửu 1997

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Chọn tuổi Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

 • Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:7/12 – Khá tốt

6. Chọn tuổi Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 2012)

 • Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Ngoài những tuổi đẹp xông đất cho gia chủ Tân Dậu 1981 thì còn một vài tuổi khác cũng xông đất đẹp không kém là : 

 1. Giáp Dần 1974 (Khá)
 2. Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 3. Bính Ngọ 1966 (Trung bình)
 4. Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)

Như vậy qua bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Tân Dậu 1981 Làm ăn phát tài, vạn sự đại cát. “ các bạn đã chọn được cho mình tuổi đẹp xông đất 2023 rồi phải không? Năm mới bierelarue kính chúc gia chủ Tân Dậu Làm ăn phát tài, vạn sự đại cát.

Rate this post