con gà trống

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Ất Dậu 2005 trong bài viết này ngay nhé ! Hãy lựa chọn tuổi phù hợp với gia đình mình để nhờ lộc may mắn cả năm mới này nhé !

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Ất Dậu 2005 Gia chủ phát tài, Vàng bạc đầy tủ

1.Chọn tuổi Đinh Mùi 1967 

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên can

Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

 Địa chi

Tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

2.Chọn tuổi Ất Mùi 1955 

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên can

Tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa chi

Tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tìm hiểu thêm : 

con gà trống

3. Chọn tuổi Ất Sửu 1985

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên can 

Tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa chi

Tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

4. Chọn tuổi Đinh Sửu 1997 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên can

Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===>Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Chọn tuổi Qúy Tỵ 1953

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên can

Tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

6. Chọn tuổi Canh Tuất 1970

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên can

Tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Tuất phạm Lục Hại (Dậu hại Tuất) với địa chi Dậu của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

7. Chọn tuổi Tân Hợi 1971 

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên can

Tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Ất của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt

Địa chi

Tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

8. Chọn tuổi Qúy Hợi 1983

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên can

Tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Đia chi

Tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được
Tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

9. Chọn tuổi Canh Thìn 2000 

Ngũ Hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên can

Tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Thìn đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

10. Chọn tuổi Tân Tỵ 2001 

Ngũ hành

Tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

Thiên can

Tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Ất của gia chủ. => Không tốt
Tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt

Địa Chi

Tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
Tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Tuổi đại kỵ không hợp xông đất cho gia chủ tuổi Ất Dậu 2005

  1. Tuổi Ất Dậu 1945 (Xấu)
  2. Tuổi Qúy Mão 1963 (Xấu)
  3. Tuổi Giáp Tý 1984 (Xấu)
  4. Tuổi Canh Ngọ 1990 (Xấu)
  5. Tuổi Bính Tý 1996 (Xấu)

Hướng tốt nên xuất hành trong 3 ngày đầu năm mới 2023 cho tuổi Ất Dậu 2005

+) Ngày mùng 1 tết: Nên xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết: Nên xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết: Nên xuất hành hướng Tây.

Ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023:

+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hãy theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Ất Dậu 2005 Gia chủ phát tài, Vàng bạc đầy tủ “ của bierelarue. Hi vọng sẽ giúp gia chủ Ất Dậu chọn được người có tuổi đẹp phù hợp xông đất đầu năm để mang lại may mắn, bình an và sức khỏe.

Rate this post