kỷ dậu

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Kỷ Dậu 1969 Thuận Buồm Xuôi Gió trong năm mới. Muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Kỷ Dậu 1969 cũng như đối với năm Quý Mão 2023. Dưới đây là toàn bộ thông tin liên quan đến tuổi đại kỵ và tuổi hợp với Kỷ Dậu, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Qúy Mão 2023 là:

1.Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

2. Chọn tuổi Tân Sửu (Sinh năm 1961, 2021)

 • Tuổi Tân Sửu ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Dậu của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

Tìm hiểu thêm :

kỷ dậu

3.Chọn tuổi Tân Hợi 1971 

 • Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

4.Chọn tuổi Đinh Tỵ 1977 

 • Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5.Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

6. Chọn tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

 • Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

7.Chọn tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8.Chọn tuổi Ất Sửu 1985

 • Tuổi Ất Sửu ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Ất Sửu (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Dậu của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9.Chọn tuổi Nhâm Dần 1962

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===>Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

10.Chọn tuổi Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Hỏa khắc Kim => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

Tuổi đại kỵ không hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm Quý Mão

 1. Qúy Mão 1963 (Xấu)
 2. Canh Tý 1960 (Xấu)
 3. Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
 4. Giáp Tuất 1994 (Xấu)
 5. Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 6. Bính Ngọ 1966 (Xấu)
 7. Mậu Ngọ 1978 (Xấu)

Tuổi Kỷ Dậu 1969 xuất hành hướng nào để lấy tài lộc năm mới 2023?

Hướng tốt, giờ tốt xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969:

+ Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch)

Xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

+ Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch)

Xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

+ Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch)

Xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

Ngày đẹp khai xuân mở hàng năm mới Quý Mão tuổi Kỷ Dậu 1969

– Mùng 1 tết (22/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).

– Mùng 9 tết (30/1/2023 dương): Giờ hoàng đạo Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′).

– Mùng 10 tết (31/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Kỷ Dậu 1969 Thuận Buồm Xuôi Gió “. Năm mới kính chúc quý khách mã đáo thành công.

Rate this post