ất mùi

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Ất Mùi 1955 và 2015 hợp mệnh Gia chủ Ất Mùi mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Chọn người xông đất theo Ngũ hành,Can Chi, đây cũng là yếu tố giúp các bạn tìm hiểu được dễ dàng hơn. Cùng xem bài viết để có câu trả lời chính xác hơn nhé.

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Ất Mùi 1955 và 2015 Tấn Tài Tấn Lộc, Tấn An Khang.

1.Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

2. Chọn tuổi Qúy Hợi 1983

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:12/12 – Rất tốt

3. Chọn tuổi Đinh Mùi 1967

 • Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tìm hiểu thêm :

ất mùi

4. Chọn tuổi Ất Mão 1975

 • Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

5. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

 • Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6. Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

7. Chọn tuổi Kỷ Mão 1999 

 • Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Tuổi xông nhà là Kỷ trực xung với thiên can Ất của gia chủ. => Không tốt
 • Tuổi xông nhà là Kỷ trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
 • Tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt
 • Tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

8. Chọn tuổi Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

 • Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9. Chọn tuổi Bính Ngọ 1966

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Tuổi không phù hợp để xông nhà đầu năm 2023 cho tuổi Ất Mùi 1955 và 2015

 1. Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
 2. Quý Sửu (Sinh năm 1973)
 3. Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008)
 4. Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 5. Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)

Các hướng xuất hành và ngày giờ khai xuân, khai trương cho gia chủ tuổi Ất Mùi 1955 và 2015

Hướng tốt, giờ tốt xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 1955 và 2015

– Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch)

Xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

– Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch)

Xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

– Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch)

Xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

Các ngày, giờ đẹp để khai trương, khai xuân đầu năm 2023 cho tuổi 1955 và 2015

 • Mùng 1 tết (22/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).
 • Mùng 4 tết (25/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′).
 • Mùng 7 tết (28/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).

Qua bài viết ” Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ Ất Mùi 1955 và 2015 Tấn Tài Tấn Lộc, Tấn An Khang “ các bạn đã chọn lựa được tuổi đẹp xông đất đầu năm Quý Mão rồi phải không nào? Năm mới kính chúc quý khách công việc như ý, giàu sang phú quý.

Rate this post