tử vi kỷ mùi

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 – năm 2023 Cung Hỷ Phát Tài với một năm gặp nhiều may mắn, hanh thông, sức khỏe…..Cùng tìm hiểu nội dung ở bài viết này sẽ giúp gia chủ tuổi Kỷ Mùi chọn được người xông đất phù hợp nhé.

Xem ngày, giờ đẹp khai trương, khai xuân và xuất hành cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979

1. Hướng đẹp để gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 xuất hành

+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

2. Ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979

+) Mùng 1 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tết với các giờ đẹp: Giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với các giờ đẹp: Giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với các giờ đẹp: Giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Bạn có biết

tử vi kỷ mùi

Các tuổi xông nhà năm 2023 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023 :

1. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

Ngũ hành

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).

Thiên can

 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).

Địa chi

 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

2.Chọn tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

Ngũ hành

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).

Thiên can

 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

3. Chọn tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Ngũ hành

 • Tuổi Kỷ Mão ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).

Thiên can

 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Mão (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông (0 điểm).

Địa chi

 • Chi Mùi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

4. Chọn tuổi Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Ngũ hành

 • Tuổi Kỷ Hợi ngũ hành nạp âm là Bình Địa Mộc tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Bình Địa Mộc của tuổi Kỷ Hợi (0 điểm).

Thiên can

 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Kỷ Hợi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Mộc của người xông (0 điểm).

Địa chi

 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5. Chọn tuổi Mậu Thân 1968 

Ngũ hành

 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (2 điểm).

Thiên can

 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

6. Chọn tuổi Đinh Tỵ 1977 

Ngũ hành

 • tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can

 • Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Địa chi

 • Tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

===> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Chọn tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

Ngũ hành

 • Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Thiên can

 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===> Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi xông nhà năm 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 không hợp, đại kỵ

 1. Tuổi Ất Mùi 1955
 2. Giáp Ngọ 1954
 3. Qúy Tỵ 1953
 4. Mậu Tuất 1958
 5. Qúy Mão 1963

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết ” Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 – năm 2023 Cung Hỷ Phát Tài “ của chúng tôi. Chúc quý khách năm mới phát tài, phát lộc.

Rate this post