1991

9 tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 TẤN TÀI, TẤN LỘC gặp nhiều may mắn cho năm mới. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để lựa chọn tuổi xông đất cho gia đình mình đầu năm mới nhé !

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Mùi trong năm Qúy Mão 2023 là:

 1. Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)
 2. Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 3. Nhâm Tí (Sinh năm 1972)
 4. Quý Sửu (Sinh năm 1973)
 5. Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

1991

Xem thêm :

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Tân Mùi 1991 để năm mới Ngàn Lần Như Ý – Vạn Lần Như Mơ :

1.Tuổi Tân Hợi 1971 

 • Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

2. Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

3. Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

4. Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 • Tuổi Kỷ Mão ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5. Tuổi Qúy Mão 1963 

 • Tuổi Quý Mão ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão (1 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Quý Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6. Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

7. Tuổi Qúy Hợi 1983 

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương khắc với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

8. Tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995) 

 • Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi (0 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ (1 điểm).

===>Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

9. Tuổi Giáp Ngọ 1954 

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

===> Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

Xem hướng xuất hành và ngày giờ khai trương, khai xuân đầu năm 2023 cho tuổi Tân Mùi 1991

1. Các hướng xuất hành đầu năm cho tuổi Tân Mùi 1991
+) Ngày mùng 1 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 2 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây Nam.

+) Ngày mùng 3 tết nguyên đán: Xuất hành hướng Tây.

2. Các ngày, giờ đẹp để khai xuân, khai trương đầu năm 2023 cho tuổi 1991
+) Mùng 1 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 2 tế với giờ đẹp: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 4 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 7 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+) Mùng 9 tết với giờ đẹp: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+) Mùng 10 tết với giờ đẹp: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết “ 9 Tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 TẤN TÀI, TẤN LỘC “ của bierelarue. Năm mới kính chúc các bạn sức khỏe dồi dào – Tỷ sự như mới, Vạn sự như mơ.

 

Rate this post