Cho photpho tác dụng với axit nitric phản ứng hoá học này như thế nà?  p + hno3 mời anh chị cùng theo dõi cân bằng phương trình phản ứng hóa học này như sau:

P + Hno3 cân bằng phương trình hóa học.

Phốtpho + Axit Nitric = Axit Phôtphoric + Nitơ Điôxít + Nước

5HNO3 + P H2O + 5NO2 + H3PO4
axit nitric photpho nước nitơ dioxit axit photphoric
(dd đậm đặc) (rắn) (lỏng) (khí) (dd)
(không màu) (trắng) (không màu) (nâu đỏ)

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

Điều kiện để p tác dụng hno3

Điều kiện Nhiệt độ.

Phương pháp thực hiện:

cho dung dịch axit HNO3 tác dụng với photpho

Hiện tượng xảy ra khi P + hno3

Phản ứng xảy ra chất rắn màu trắng Photpho là P tan dần và xuất hiện khí hóa nâu đỏ ngoài không khí Nito oxit NO.

Bài tập ví dụ:

Trong phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, hệ số cân bằng của HNO3 là
A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O => Chọn B.

Ví dụ 2 : 

Khi oxi hóa P bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thì xảy ra phản ứng:

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

Tổng số các hệ số nguyên tối giản của các chất trong phương trình phản ứng oxi hóa khử này bằng:

A. 12
B. 13
C. 10
D. 11

Lời giải

Giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng:

vd2

 

 

 

 

 

Do đó phương trình hóa học được cân bằng như sau: P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

Vậy tổng hệ số nguyên tối giản của các chất trong phản ứng bằng 1 + 5 + 1 + 5 + 1 = 13.

Như vậy : Kết quả chọn đáp án : B

Rate this post