Bạn đang cần tìm phương trình tạo ra Hno3, ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn phương trình phản ứng hóa học no2 ra axitnitric ( hno3 ) đầy đủ nhất nhé!

no2-ra-hno3

Phương trình phản ứng No2 ra hno3

4HNO3 2H2O + 4NO2 + 4O2
axit nitric nước nitơ dioxit oxi
(dung dịch) (lỏng) (khí) (khí)
(không màu) (không màu) (nâu đỏ) (không màu)

Phương trình phản ứng từ n02 ra hno3 như sau :

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Nitơ Điôxít + Dioxygen + Nước = Axit Nitric

Điều kiện để NO2 ra HNO3

Không có

Các bước tiến hành phản ứng để NO2 ra HNO3

Ta cho NO2 tác dụng với O2 và hơi nước trong không khí

Hiện tượng phản ứng hóa học tạo ra axitnitric

Như vậy khi cho NO2 tác dụng với O2 và hơi nước tạo ra axit nitric. sản phẩm HNO3 (axit nitric) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), được sinh ra.

Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Axit HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Lời giải

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 ⟶ 2H2O + NO + 3Fe(NO3)3

6HNO3 + S ⟶ 2H2O + H2SO4 + 6NO2

NH4HCO3 + HNO3 → NH4NO3 + H2O + CO2

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

Chọn đáp án : D

Ví dụ 2 :  Dãy kim loại nào dưới đây không phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Al, Zn, Fe

B. Al, Cr, Fe

C. Cu, Ag, Cr

D. Cu, Cr, Fe

Chọn đáp án :  B

Rate this post