c-hno3

Bạn đang cần cân bằng phương trình C + Hno3 hãy xem chi tiết phản ứng giữa cacbon và axit nitric với điều kiện nhiệt độ ta sẽ thu được sản phẩm như sau:

c-hno3

C + Hno3 cân bằng phương trình

Cacbon + Axit Nitric = Cacbon Đioxit + Nitơ Điôxít + Nước

C + 4HNO3 2H2O + 4NO2 + CO2
cacbon axit nitric nước nitơ dioxit Cacbon dioxit
(rắn) (dd đậm đặc) (lỏng) (khí) (khí)
(đen) (không màu) (nâu đỏ) (không màu)

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Điều kiện để C + hno3

Điều kiện là nhiệt độ

Thực hiện phản ứng

Ta cho cacbon tác dụng với dung dịch HNO3

Hiện tượng khi c tác dụng với hno3

Phản ứng xảy ra chất rắn màu đen C tan dần và xuất hiện khí nâu đỏ Nito dioxit NO2 làm sủi bọt khí.

Bài tập liên quan

Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO3 đặc nóng vừa đủ. Sản phẩm là hỗn hợp khí X (gồm CO2 và NO2). Tỉ khối hơi của X so với H2 là bào nhiêu:

Lời giải

Ví dụ 1: C+ 4HNO3 đặc nóng→ CO2+ 4NO2+ 2H2O

Đặt số mol CO2 là x mol → nNO2= 4x mol

→mhh= mCO2+ mNO2= 44x+ 46.4x=228 x mol

Và nhh= nCO2+ nNO2= x+ 4x= 5x mol

→MX¯=mhhnhh=228x5x=45,6 → dX/H2=45,6/2=22,8

Ví dụ 2 : Cacbon có thể phản ứng với tất cả dãy chất hóa học nào sau đây

A. O2, CuO, Cl2, HNO3

B. O2, ZnO, HNO3, CO2

C. O2, Al, H2SO4 đặc, CO2

D. O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Lời giải

Chọn đáp án D

Rate this post