Oxit axit là gì?

Oxit axit được gọi là anhidrit axit, là khi các oxit tác dụng với bazơ tạo thành muối hóa học hay tác dụng với nước tạo thành axit. Thường là oxit của phi kim, khi tác dụng với nước và tạo ra sản phẩm là axit tương ứng.

Đây là những oxit tác dụng với bazo để tạo ra muối và nước, phản ứng với nước tạo thành một axit :  Mn2O7 – HMnO4, CO2 – H2CO3, P2O5 – H3PO4…

Tính chất hóa học của oxit axit

Tác dụng với nước

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit khác như SO2, N2O5 … cũng có phản ứng tương tự.

Ví dụ : Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Nồng độ mol của dung dịch axit thu được là

Lời giải

nSO3= 8/80= 0,1mol

Phương trình hóa học

SO3 + H2O → H2SO4

0,1 → 0,1 mol

=> CM = n/V = 0,1/0,25 = 0,4M

Tác dụng với dung dịch bazơ

Oxit axit + dung dịch bazơ → muối + nước.

Ví dụ:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (↓) + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Những oxit khác như SO2, P2O5 …cũng có phản ứng tương tự.

Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Ví dụ:

Hóa học 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9

Ví dụ : Cho 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

Lời giải

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3mol

nCa(OH)2= 0,1mol

nCO2:nCa(OH)2 = 0,3/0,1 = 3 => Sau phản ứng chỉ tạo muối Ca(HCO3)2

Phương trình hóa học

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

=>nCa(HCO3)2 = nCa(OH)2 = 0,1mol

=>mCa(HCO3)2 = 0,1.162 = 16,2 gam

Rate this post