NO3-hoa-tri-may

Các bài tập hóa học các bạn sẽ phải nhớ đến hóa trị của NO3 hoặc dạng như gốc No3 hóa trị mấy… Để trả lời câu hỏi này mời các bạn cùng theo dõi bài viết hôm nay để biết NO3 hóa trị bao nhiêu nhé!

NO3-hoa-tri-may

NO3 là gì?

NO3 là bazơ liên hợp của axit nitric, gồm một nguyên tử nitơ trung tâm bao quanh bởi 3 nguyên tử ôxy giống hệt nhau và xếp trên cùng một mặt phẳng tam giác.

Trong nước nó là sản phẩm cuối cùng của phản ứng oxy hóa dưới tác động của vi khuẩn từ NH3 thành NO2 và cuối cùng là NO3

  • NO3 có các tên gọi như nitrat hay nitrate. (Không nên nhầm lẫn với nitro)
  • Khối lượng phân tử: 62,0049 g/mol
  • Công thức hóa học của nitrat là NO3–

NO3 hóa trị mấy?

No3 hóa trị : I

Cách ghi nhớ nhóm nguyên tử :

Hóa trị của nhóm nguyên tử có hóa trị I: -OH, -Cl, -Br, -I, -NO2, -NO3, -H2PO4, -H2PO3, -HSO4, -HSO3, -HCO3, -HS…

Nhóm nguyên tử có hóa trị II: =S, =SO3, =SO4, =HPO4, =HPO3, =SiO3…Nhóm nguyên tử có hóa trị III: ≡PO3, ≡PO4

Tên Nhóm Hóa Trị  Gốc Axit  Axit Tương Ứng Tính Axit
Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl) I NO3 HNO3 Mạnh
Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3) II SO4 H2SO4 Mạnh
Photphat (PO4) III Cl HCL Mạnh
(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại. PO4 H3PO4 Trung Bình
CO3 H2CO3 Rất yếu (không tồn tại)

Bài tập ví dụ tính hóa trị

Tính hóa trị của các nguyên tố

a) Nhôm trong hợp chất Al2O3

b) Sắt trong hợp chất FeO

c) Crom trong hợp chất CrO và Cr2O3

Lời giải

a) Nhôm trong hợp chất Al2O3

Gọi hóa trị của nhôm trong hợp chất là x:

Ta có hóa trị của O (II)

Theo quy tắc hóa trị.

3. x = 3.II => x = 3 (III) . Vậy Nhôm có hóa trị bằng III trong hợp chất Al2O3

Tương tự làm với câu b); c)

Sắt trong hợp chất FeO có hóa trị là II

Crom trong hợp chất CrO và Cr2O3 có hóa trị lần lượt là II và III

Rate this post