Ánh sáng là gì? Nguồn sáng là gì? để lắm rõ được kiến thức bài tập 1 này mời các em tìm hiểu lý thuyết và bài tập nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng để giải quyết được những câu trắc nghiệm mẹo dễ dàng nhất.

Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng

Ánh sáng là gì?

Ánh sáng là một từ phổ thông được sử dụng để chỉ các loại bức xạ điện từ nằm ở trong vùng quang phổ từ 380nm cho đến 700nm. Trong vùng này thì con người hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh sáng bằng mắt thường.

a. Các trường hợp mắt nhận biết được có ánh sáng:

  • Ban đêm, đứng trong phòng kín cửa, mở mắt, bật đèn…
  • Ban ngày, đứng ngoài trời, mở mắt.

b. Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống như là ánh sáng truyền vào mắt.

Kết luận: Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

Ánh sáng để nhìn thấy một vật

Có đèn tạo ra ánh sáng → nhìn thấy vật. Chứng tỏ ánh sáng chiếu tới mảnh giấy trắng → ánh sáng từ mảnh giấy trắng đến mắt thì nhìn thấy mảnh giấy trắng.

Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta,

2. Nguồn sáng và vật sáng

+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng.

+ Dây tóc bóng đèn phát sáng từ vật khác chiếu vào gọi chung là vật sáng.

Kết luận:

Nguồn sáng là : vật tự nó phát ra ánh sáng, vật sáng là mọi vật có ánh sáng từ đó truyền đến mắt ta.

Vật đen là : vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận ra vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác.

Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Chú ý:

  • Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó.
  • Ta có thể nhận biết vật đen vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác.

Bài tập ví dụ về ánh sáng và nguồn sáng

Bài tập 1 : Vì sao ta nhìn thấy một vật ?

A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật

B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật

C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

D. Vì vật được chiếu sáng

Giải

chọn A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật

Bài tập 2 :  Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ?

A. Khi ta mở mắt

B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta

C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta

D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt

Giải

Chọn C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta

Ví dụ 3: Vì sao trong phòng bằng gỗ đóng kín, không bật đèn ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn?

Giải

Trong phòng bằng gỗ đóng kín, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng không có ánh sáng bị mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta.

Rate this post