noi-dung-dinh-luat-phan-xa-anh-sang

Trong vật lý lớp 7 bài 4 các em sẽ làm quen với ‘Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng‘, tại đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng và bài tập, vẽ hình minh họa để các em có thể dễ hiểu nhất về phát biểu định luật này.

Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng

Phản xạ ánh sáng là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống hằng ngày. Đây là một hiện tượng xảy ra trong tự nhiên lẫn nhân tạo, có sức ảnh hưởng lớn trong ứng dụng thực tế. Vì vậy việc tìm ra quy luật của hiện tượng này là một điều tất yếu. Người ta dần khám phá ra quy luật của nó và triển khai có tên gọi là định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau:

Gương phẳng

  • Gương phẳng là những vật có bề mặt nhẵn, bóng và có khả năng phản xạ lại hầu hết ánh sáng tới bề mặt gương.
  • Vật nhẵn bóng, phẳng đều có thể là gương phẳng như: tấm kim loại nhẵn, tấm gỗ phẳng, mặt nước phẳng,…

Gương phẳng được biểu diễn như hình dưới

guong-phang

Hiện tượng phản xạ ánh sáng

Đây là hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn.

Định luật phản xạ ánh sáng

Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

Góc phản xạ bằng góc tới (i’ = i).

noi-dung-dinh-luat-phan-xa-anh-sang

Trong đó

SI: tia tới.
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến tại điểm tới
i: góc tới
i’: góc phản xạ

 

 

Bài tập định luật phản xạ ánh sáng lớp 7

Ví dụ 1: Chiếu một tia sáng SI lên 1 mặt phẳng gương, tia phản xạ IR của SI ta thu được nằm trên mặt phẳng nào?

A. Mặt phẳng vuông góc với tia tới

B. Mặt phẳng gương

C. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

Đáp án: D. Mặt phẳng bởi tia tới và pháp tuyến gương

Ví dụ 2: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia tới SI với pháp tuyến tại I bằng 35º. Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ.

ve-tia-phan-xa

 

 

 

Tia phản xạ là tia IR. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

Góc phản xạ là: i’ = i = 35°

Bài tập 3: Chiếu một tia sáng đến một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40 độ. Góc tới giá trị là bao nhiêu độ? Chọn đáp án chính xác nhất và nêu cách làm:

A. 20 ,  B. 80 ,  C. 40 ,  D. 20

Bài giải:

Góc tới = góc phản xạ. Do đó pháp tuyến là tia phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới. = > Góc tới = góc phản xạ = 40/2 = 20°

Đáp án : A

Rate this post