tổng hợp kiến thức

Để có thể giải quyết được các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về dao động điều hoà thì học sinh phải nắm được : các khái niệm về dao động, các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà; các đại lượng của dao động điều hoà; Tổng hợp dao động và lý thuyết về các loại dao động (dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và dao động duy trì) Ở bài này chúng tôi tổng hợp Các công thức dao đông điều hòa, chu kì dao động điều hòa là gì? để các em nắm được lý thuyết vận dụng giải bài tập chính xác nhất.

Khái niệm dao động điều hòa?

Trước khi tìm hiểu khái niệm dao động điều hòa là gì? Bạn cần nắm một số khái niệm tiền thân của nó:

Dao động cơ: Sự chuyển động xung quanh một vị trí cân bằng nào đó.
Dao động tuần hoàn: Dao động cơ có trạng thái lặp lại như cũ sau một khoảng thời gian nhất định.
Dao động điều hòa cũng là một loại dao động tuần hoàn đơn giản, có li độ (x) là hàm sin hoặc hàm cosin (hàm số lượng giác). Do đó, các đồ thị của dao động điều hòa thường được biểu diễn bằng đồ thị hàm số sin hoặc cosin.

Công thức dao động điều hòa

Phương trình dao động điều hòa

x = A.cos(ωt + φ)

Trong đó:

x: Li độ – khoảng cách từ vị trí của vật đến vị trí cân bằng

A: Biên độ – A = max x

ω: Tần số góc – đơn vị là rad/s

ωt + φ: Pha dao động

φ: Pha ban đầu của dao động

Trong các bài toán ở mức độ cơ bản thì việc đi tìm các đại lượng A, ω, φ thường gặp rất nhiều. Do đó chúng ta cần phải nắm vững khái niệm của các đại lượng này. Đề bài thường sẽ cho dưới dạng khái niệm.

chu kì dao động điều hòa là gì

Chu kì dao động là khoảng thời gian mà vật dao động lặp lại như lúc ban đầu (lặp lại như cũ). Hay nói cách khác, chu kì dao động là thời gian mà vật dao động được một vòng.

T = thời gian / số giao động = 2II / ω

Tần số f (Hz)

Tần số là số dao động toàn phần được thực hiện trong một khoảng thời gian là 1 giây.

tần số

Công thức tính vận tốc trong dao động điều hòa

Theo ý nghĩa của đạo hàm thì vận tốc được cho bởi công thức: v = x’, do đó, ta có công thức sau khi biến đổi của vận tốc trong dao động điều hòa: v = ωA.cos(ωt + φ + II/2)

Lưu ý:

v(max) = Aω, tại vị trí cân bằng (VTCB), tức x = 0. Phát biểu bằng lời: Vận tốc cực đại khi li độ bằng 0.
Vận tốc sớm pha hơn li độ góc II/2
Khi v > 0, vật chuyển động theo chiều dương
Khi v < 0, vật chuyển động theo chiều âm
Từ VTCB đến biên vật chuyển động chậm dần
Từ biên đến VTCB vật chuyển động nhanh dần
Công thức tính gia tốc trong dao động điều hòa
Công thức: a = – ω2 A cos(ωt+ φ) = ω2 A cos(ωt+φ+ II/2)

(Trong đó ω2A là biên độ còn (ωt+φ+ II/2) là pha của gia tốc).

Lưu ý quan trọng:

a (max) = ω2 A tại biên âm (x = -A)
a (CT) = – ω2 A tại biên dương (x = A)
Độ lớn cực tiểu của a = 0 tại VTCB (x = 0)
Gia tốc a sớm pha hơn vận tốc 1 pha bằng II/2
Véc tơ gia tốc dao động điều hòa luôn có chiều hướng về vị trí cân bằng
Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc khi vật chuyển động từ VTCB ra biên
Véc tơ gia tốc song song với véc tơ vận tốc khi vật chuyển động từ biên về VTCB

Câu hỏi trắc nghiệm :

Câu 1: Cho các phát biểu sau, tìm phát biểu sai về lực kéo khi tác động lên các dao động điều hòa:

A. Lực kéo luôn hướng về VTCB.

B. Lực kéo luôn ngược pha với li độ

C. Lực kéo luôn biến thiên điều hòa theo thời gian

D. Lực kéo luôn ngược chiều chuyển động của vật

Đáp án chính xác: D. Lực kéo luôn ngược chiều chuyển động của vật

Câu 2: Ý nào là đúng khi phát biểu về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:

câu hỏi trắc nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm tại đây :

Đồ thị dao động điều hòa Vật lý 12 và các dạng bài tập

Chuyên đề dao động điều hòa vật lý 12

Tổng hợp dao động điều hòa, Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi? và bài tập

Điện năng công suất điện là gì ? Công suất tỏa nhiệt

Cách tính công suất điện, công suất điện 1 pha và 3 pha

Rate this post