viết pt

Nội dung vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa giúp các em hiểu được các khái niệm về dao động cơ, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa. Để có thể viết được phương trình dao động điều hòa và bài tập dao động điều hòa, xác định được các đại lượng vector vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa. Từ đó chúng ta giải bài tập một cách chính xác nhất, chúng ta cúng nhau đi tìm hiểu kỹ nội dung bài 1 nhé.

Dao động cơ là gì ?

Dao động cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính toán các đại lượng trong công thức:

Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc, lực hồi phục:

x = A.cos(ωt + φ)
v = x’ = – ωAsin(ωt + φ) = ω A.cos(ωt + φ + π2)
a = v’ = x’’ = – ω2A.cos(ωt + φ) = – ω2x
Fhp = – k.x
Để xác định li độ, vận tốc, gia tốc tại một thời điểm t, hoặc tại một pha dao động, ta thay thời gian hoặc pha dao động vào phương trình của nó.

Công suất điện cho biết điều gì? Công thức và đơn vị đo

Chuyển động cơ học vật lý 8, 10 và phương pháp giải bài tập

Viết phương trình dao động điều hòa

B1: Chọn hệ quy chiếu:

Hệ trục tọa độ;
Gốc tọa độ tại VTCB;
Chọn gốc thời gian.
B2: Xác định phương trình dao động của vật dạng: x = A. cos(ωt + φ)

B3: Xác định tần số góc ω

viết phương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bước 4

 

 

B5: Xác định pha ban đầu

Pha ban đầu phụ thuộc vào mốc thời gian

Chú ý:

Nếu tại t = 0, vật đi qua VTCB thì x0 = 0; v0 = vmax = – ω.A.sin φ
Nếu t = 0, thả nhẹ vật thì x0 = A; v0 = 0

B6: Kết luận: Viết phương trình dao động của vật với đầy đủ tham số tìm được.

Bài tập về dao động điều hòa :

Câu 1:

Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 0,314 s và biên độ 8 cm. Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua vị trí cân bằng và khi nó đi qua vị trí có li độ 5 cm.

Trả lời

trả lời 4

 

 

 

 

 

 

Câu 2 : Một vật có khối lượng m = 100 g được treo vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Đầu trên của lò xo gắn vào một điểm cố định. Ban đầu vật được giữ sao cho lò xo không biến dạng. Buông tay cho vật dao động. Viết phương trình dao động của vật. Lấy g = 10 m/s2, π2≈10.

Trả lời :

bài làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chú ý :

Các công thức dao đông điều hòa, chu kì dao động điều hòa là gì

Đồ thị dao động điều hòa Vật lý 12 và các dạng bài tập

Chuyên đề dao động điều hòa vật lý 12

Tổng hợp dao động điều hòa, Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi? và bài tập

Điện năng công suất điện là gì ? Công suất tỏa nhiệt

Cách tính công suất điện, công suất điện 1 pha và 3 pha

Rate this post