nguyen-tu-khoi-cua-bari

Bảng nguyên tử khối rất quan trọng trong cái bài tập hóa học, nhớ được nguyên tử khối của từng nguyên tố sẽ giúp ích rất nhiều cho học sinh. Bài tập hôm nay chúng ta chùng tìm hiểu về nguyên tử khối của Bari (Ba) hay M của Bari bằng bao nhiêu…

Ký hiệu Ba trong hóa học là gì?

Ba là ký hiệu hóa học của nguyên tố Bari, Bari là kim loại kiềm thổ màu trắng bạc, dẻo, rèn được. Bari chiếm 0,0425% trong vỏ Trái Đất và 13 µg/L trong nước biển. Nó có mặt trong các khoáng barit (ở dạng sulphat) và witherit (ở dạng cacbonat)

– Dẫn điện tốt và hơi cứng hơn chì; khối lượng riêng nhỏ (3,5 g/cm3).

– Nhiệt độ nóng chảy: 714oC; nhiệt độ sôi: 1640oC

Tính chất hóa học của Bari

Bari là kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.

Ba → Ba2+ + 2e

Ba tác dụng với phi kim (oxi, halogen….)

2Ba + O2 → 2BaO

Ba + Cl2 →BaCl2

Ba tác dụng với axit

– Với dung dịch axit HCl:

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

– Với dung dịch HNO3:

Ba + 4HNO3 đặc → Ba(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Kim loại Ba dễ dàng phản ứng với hầu hết axit, với ngoại lệ là axit sunfuric, phản ứng dừng lại khi tạo thành lớp muối không tan trên bề mặt là bari sulfat.

Ba tác dụng với nước

– Ở nhiệt độ thường, Ba khử nước mãnh liệt.

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

nguyen-tu-khoi-cua-bari

Xem thêm : CaO + SO3

Nguyên tử khối của Bari (Ba)

Bari trong tự nhiên là hỗn hợp của 7 đồng vị bền, đồng vị phổ biến nhất là 138Ba (71,7 %).

 • Khối lượng riêng là 3,6 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy là 7270C và sôi ở 18600C.
 • Cấu hình: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s2 hay [Xe] 6s2
 • Nguyên tử khối của Bari : 137 g/mol
 • Vị trí trong bảng tuần hoàn

  + Ô: số 56

  + Nhóm: IIA

  + Chu kì: 6

  + Độ âm điện: 0,89

 • Hóa trị của Ba : II
1/5 - (1 bình chọn)