cao-so3

Trong thí nghiệm hóa học người ta cho chất Canxi Oxit (CaO) tác dụng với Lưu Huỳnh Trioxit (SO3) phản ứng này tạo ra hợp chất hóa học nào ? Các bạn cùng xem phản ứng CaO + SO3 tại đây.

Xem thêm : SO2 ra SO3

CaO là gì?

CaO là công thức hóa học của Canxi oxit, bao gồm 1 nguyên tử Ca liên kết với 1 nguyên tử O bằng liên kết ion. Canxi oxit là chất rắn, màu trắng, tan trong nước.

Ứng dụng của CaO

– Phần lớn CaO được sử dụng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học.

– CaO được sử dụng để khử chua đất trồng.

– CaO dùng trong xử lý nước thải công nghiệp, khử độc môi trường.

– CaO dùng để diệt nấm, sát trùng…

cao-so3

CaO + SO3 Viết phương trình phản ứng

CaO + SO3 → CaSO4

Trong đó

  • CaO : Canxo Oxit
  • SO3 : Lưu Huỳnh Trioxit
  • CaSO4 : Canxi sunfat

Điều kiện phản ứng : Không có

Hiện tượng nhận biết : Chất sản phẩm thu được CaSO4 (Canxi sunfat) ở trạng thái rắn có màu sắc trắng, chất tham gia CaO (canxi oxit) trạng thái rắn có màu trắng và SO3 (Lưu Huỳnh Trioxit) ở trạng thái lỏng,  không màu biến mất.

 

Rate this post