k2so3-hcl

Thí nghiệm hóa học người ta cho Axit Clohidric (HCl) kết hợp với Kali Sunfit (K2SO3) phản ứng hóa học này xảy ra như thế nào? Cách cân bằng phương trình hóa học HCl + K2SO3 mời các bạn cùng xem đầy đủ ơt bài viết hôm nay.

k2so3-hcl

HCl + K2SO3 Phương trình phản ứng đã cân bằng

2HCl + K2SO3 → H2O + 2KCl + SO2

Trong đó

  • HCl : Dung dịch Axit Clohidric
  • K2SO3 : Kalisunfit màu trắng
  • H2O : Nước
  • KCl :Kali Clorua màu trắng
  • SO2 : Khí Lưu Huỳnh Dioxit không màu có mùi hắc

Điều kiện phản ứng:Nhiệt độ.

Hiện tượng phản ứng HCl + K2SO3: Xuất hiện khí mùi hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2)

Bài tập ví dụ có HCl và K2SO3

Bài 1: Cho 1,58g K2SO3 phản ứng hoàn toàn với lượng HCl, khối lượng muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 1,548 gam.   B, 0,745 gam.   C. 0,475 gam.   D. 1,49 gam.

Lời giải

K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

khối lượng muối = 0,02.74,5 = 1,49 gam.

Chọn đáp án D.

Bài 2 : Phận biệt dd : K2SO4, K2CO3,K2SO3 , Ba(HCO3)2

Lời giải

A DD HCl , B dd H2SO4 , C quỳ tím , D HNO3

Dùng HCl: Cho HCl vào 4 dd K2SO4, K2CO3, K2SO3, Ba(HCO3)2: sẽ có 3 dd tạo khí :

K2CO3 + 2HCl -> 2KCl + H2O + CO2

K2SO3 + 2HCl -> 2KCl + H2O + SO2

Ba(HCO3)2 + 2HCl -> BaCl2 + 2H2O + 2CO2

-> Chất còn lại là K2SO4

-> trong 3 chất tạo khí có 2 chất sinh khí không mùi, không màu; 1 chất sinh khí có mùi hắc -> Chất đó là Na2SO3

-> Biết được Na2SO3 và K2SO4

Cho K2SO4 đã nhận biết vào 2 dd chưa nhận biết được là Ba(HCO3)2 và K2CO3, nếu 1 trong hai chất này tạo kết tủa với K2SO4 thì đó là Ba(HCO3)2:

Ba(HCO3)2 + K2SO4 -> BaSO4 + 2KHCO3

-> chất còn lại là K2CO3

Bài 3 : Thể tích khí ở dktc thoát ra khi cho 15,8g K2SO3 phản ứng hoàn toàn với lượng dư HCl là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Lời giải

K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Chọn đáp án B.