tuổi mão

Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất 2023. Những tuổi nào có thể hợp để xông đất năm Quý Mão 2023 cho tuổi Mão gặp nhiều may mắn, công danh, sự nghiệp hanh thông trong suốt một năm. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu những tuổi hợp để xông đất, xông nhà cho người tuổi Mão (Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão và Ất Mão) và những tuổi không hợp cần tránh trong năm mới. Mời các bạn cùng xem.

Tuổi phù hợp để xông đất cho gia chủ tuổi mão

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

1.Gia chủ tuổi Đinh Mão chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Kỷ Hợi 1959 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Đinh Tỵ 1977 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Đinh Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu).

Thử ngay : Tuổi xông đất 2023 Quý mão

tuổi mão

2. Gia chủ tuổi Kỷ Mão chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá),
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)
 • Qúy Hợi 1983 (Trung bình)
 • Ất Hợi 1995 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Kỷ Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

Qúy Mùi 1943 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu)

3. Gia chủ tuổi Tân Mão chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Tân Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Qúy Hợi 1983 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Giáp Thân 1944 (Khá)
 • Giáp Dần 1974 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Trung bình)
 • Bính Tuất 1946 (Trung bình)
 • Bính Ngọ 1966 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu)

Thử ngay :Chọn người xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi thân 2023

4. Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Qúy Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Qúy Hợi 1983 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Trung bình)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)
 • Qúy Tỵ 1953 (Trung bình)
 • Giáp Thân 1944 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Qúy Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu)

5. Gia chủ tuổi Ất Mão chọn người xông đất 2023

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Ất Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Qúy Hợi 1983 (Khá)
 • Đinh Hợi 1947 (Khá)
 • Nhâm Tuất 1982 (Khá)
 • Kỷ Hợi 1959 (Trung bình)
 • Qúy Mùi 1943 (Trung bình)
 • Tân Mùi 1991 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Ất Mão trong năm Qúy Mão 2023 là:

Tân Sửu 1961 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu).

Qua bài viết Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất 2023 này các gia chủ tuổi mão có thể chọn cho mình tuổi xông nhà, xông đất phù hợp năm 2023 giúp gia chủ mọi việc đều thuận lợi. Nếu còn thắc mắc xin hãy để lại bình luận dưới bài viết chúng tôi sẽ trả lời ngay.

 

 

 

 

 

Rate this post