Phương tình phản ứng hóa học giữa Methanol (ch3oh) với Đồng oxit (CuO) kết quả thu được sau phản ứng này là chất gì? Mời các bạn cùng xem chi tiết phương trình CH3OH + CuO xảy ra.

CH3OH + CuO Phương trình phản ứng

Bài viết liên quan : C2H5OH + CuO , NH3 CuO

CH3OH là gì?

Methanol công thức hóa học CH3OH Đây là một hóa chất còn có nhiều tên gọi khác như: ancol metylic, carbino, hydroxy metan, metylol, alcohol gỗ, naphtha gỗ hay rượu mạnh gỗ, rượu metylic.khác với rượu thường, nó lại là một chất gây độc mạnh và không thể uống được. Nó chỉ được sử dụng trong ngành công nghiệp, như một dung môi để hòa tan các nguyên liệu sản xuất.

Tính chất vật lý nổi bật của Methanol

 • Methanol là loại rượu nhẹ, chất lỏng dễ bay hơi, không màu, dễ cháy và có mùi đặc trưng giống rượu trắng.
 • Ở nhiệt độ phòng, nó là một chất lỏng phân cực và thường được sử dụng như một chất chống đông, dung môi, nhiên liệu và làm biến tính ethanol.
 • Khi gặp lửa sẽ cháy với nguồn lửa có nhiệt độ thấp, rất khó để nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày.
 • Đây là một chất cực độc, với một lượng nhỏ có thể gây mù mắt, thậm chí tử vong khi cơ thể tiếp xúc với lượng nhiều hơn.

Tính chất hóa học của methanol – CH3OH

 • Hóa chất Methanol là đại điện đơn giản nhất của dãy đồng đẳng ancol no.
 • CH3OH oxy hóa hoàn toàn sẽ tạo thành khí cacbonic và nước, oxy hóa không hoàn toàn sẽ tạo thành andehit formic.
 • CH3OH tác dụng với kim loại sẽ tạo ra muối ancolat.
 • CH3OH tác dụng với axit vô cơ sẽ tạo ra este.
 • Uống nhầm có thể gây mù hoặc chết.
 • Tiếp xúc với hóa chất này có thể gây viêm da, phát ban, vảy nến.
 • Khi cháy tạo khói CO, CO2 hàm lượng cao, có thể gây nổ

Người ta cho CH3OH tác dụng với CuO thu được phương trình phản ứng sau:

CH3OH + CuO → Cu + H2O + HCHO

Trong đó

 • CH3OH : metanol
 • CuO : Đồng oxit
 • Cu : đồng
 • H2O : Nước
 • HCHO : Andehit formic

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ.

Phương pháp hiện phản ứng : Cho hơi CH3OH đi qua ống sứ đựng CuO dư đun nóng.

Hiện tượng nhận biết : quan sát chất sản phẩm Cu (đồng), H2O (nước), HCHO (Andehit formic(formaldehit)), được sinh ra. chất tham gia CH3OH (metanol), CuO (Đồng (II) oxit), biến mất.

Bài tập ví dụ có CH3OH và CuO

Bài 1 : Cho 4,8g CH3OH phản ứng với CuO dư, đun nóng thu được dung dịch X, cho X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Lời giải

nCH3OH = 0.15 mol

CuO + CH3OH (0,15) → Cu + HCHO (0,15 mol) + H2O

HCHO (0,15) + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag (0,6 mol) + 4NH4NO3

⇒ mAg = 0,6. 108 = 64,8g.

Bài 2 : Cho m gam ancol no đơn chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32g. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối so với hidro là 15,5. Giá trị của m là

Lời giải

RCH2OH + CuO → RCHO + H2O + Cu

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố có

mgiảm = mO = 0,32g ⇒ nO = nandehit = nancol = 0,32/16 = 0,02 mol

Mhỗn hợp hơi = [0,02.18 + 0,02.(R + 29)] : 0,04 = 31

⇒ R = 15 ⇒ CT của ancol là CH3OH.

⇒ mancol = 0,02. 32 = 0,64g

Rate this post