số nguyên âm

Trong chương trình học về lũy thừa toán học lớp 6, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về hàm số lũy thừa với số mũ nguyên dương và cách tính số mũ nguyên dương. Ở bài này chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức và đi tìm hiểu Cách tính lũy thừa với số mũ âm Toán học 6, Hi vọng sẽ giúp ích được cho các em học sinh có nhiều kiến thức để vận dụng vào giải tất cả các bài tập có trong sách giáo khoa cũng như các bài tập nâng cao có liên quan.

Hàm số lũy thừa :

Hàm số lũy thừa là các hàm số dạng y=xα(α∈R).

Các hàm số lũy thừa có tập xác định khác nhau,

tùy theo α:

– Nếu α nguyên dương thì tập các định là R.

– Nếu α nguyên âm hoặc α=0 thì tập các định là R∖{0}

.- Nếu α không nguyên thì tập các định là (0;+∞)

Xem thêm :

số nguyên âm

Quy tắc số mũ phủ định

Cơ số b được nâng lên lũy thừa của n thì bằng 1 chia cho cơ số b được nâng lên lũy thừa của n:

quy tắc phủ định

Ví dụ về số mũ âm
Cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của trừ 3 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 3:

ví dụ số mũ âm

Phân số có số mũ âm

Cơ số a / b nâng lên lũy thừa của n thì bằng 1 chia cho cơ số a / b nâng lên lũy thừa của n:

phân số có số mũ âm

Cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của trừ 3 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 3:

cơ số 2

Số mũ phân số âm

Cơ số b nâng lên lũy thừa của n / m thì bằng 1 chia cho cơ số b nâng lên lũy thừa của n / m:

số mũ phân số âm

Cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của trừ 1/2 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 1/2:

số mũ phân số

Chia số mũ âm

Đối với các số mũ có cùng cơ số, chúng ta nên trừ các số mũ:

chia số mũ âm

 

 

 

 

Khi các cơ số khác nhau và số mũ của a và b giống nhau, chúng ta có thể chia a và b trước:

cơ số khác nhau

 

 

 

 

Khi cơ số và số mũ khác nhau, chúng ta phải tính từng số mũ và sau đó chia:

thí dụ

 

 

 

 

Nhân số mũ âm

Đối với các số mũ có cùng cơ số, chúng ta có thể thêm các số mũ:

nhân số mũ

 

 

 

 

 

Khi các cơ số khác nhau và số mũ của a và b giống nhau, chúng ta có thể nhân a và b trước:

các cơ số khác nhau

 

 

 

 

 

 

Khi cơ số và số mũ khác nhau, chúng ta phải tính từng số mũ và sau đó nhân:

cơ số và số mũ khác nhau

 

 

 

 

Chú ý :

Rate this post