đồ thị tiệm cận ngang

Như các bạn đã biết trong đường tiệm cận luôn luôn có đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng, Vậy trong đồ thị của hàm số Khái niệm đường tiệm cận ngang, công thức tính tiệm cận ngang là gì? cách tìm tiệm cận ngang như thế nào? cách tính tiệm cận ngang  ra sao thì trong bài này chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đang vướng mắc gặp phải. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các em học sinh cũng như các bạn yêu thích môn toán có được kiến thức quan trọng để giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Xem thêm :

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Toán 12

Chuyên đề cực trị của hàm số lớp 12 và Bài tập vận dụng

Tìm m để hàm số có 2 cực trị và bài tập vận dụng

Đường tiệm cận ngang

– Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (a; +∝), (-∝; b) hoặc (-∝; +∝). Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

đường tiệm cận ngang

 

– Nhận xét: Như vậy để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chỉ cần tính giới hạn của hàm số đó tại vô cực.

đồ thị tiệm cận ngang

CÔNG THỨC TÍNH TIỆM CẬN NGAΝG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ PHÂN THỨC HỮU TỈ

công thức tính tiệm cận ngang hữu tỉ

CÁCH TÍNH TIỆM CẬN NGAΝG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ PHÂN THỨC VÔ TỶ

Hàm số phân thức vô tỷ có rất nhiều dạng. Dưới đây là một dạng thường gặp:

hàm số phân thức vô tỉ

CÁCH TÌM TIỆM CẬN NGAΝG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Lưu ý :

Hàm số không có tiệm cận ngang mà đồ thị hàm số mới có tiệm cận ngang. Lưu ý thứ hai là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang cách xác định khác nhau.

Cách xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bao gồm các bước sau:

» Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

» Bước 2. Tính các giới hạn của hàm số đó tại vô cực (nếu có). Từ đó xác định đường tιệm cận ngang

Bài tập vận dụng :

đề bài 2

 

 

lời giải

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post