lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ : Công thức và bài tập Toán lớp 7 bao gồm các lý thuyết và bài tập quan trọng trong chương. Tất cả các công thức Lũy thừa của một số hữu tỉ sẽ được chúng tôi hướng dẫn và tổng hợp lại cho các em học sinh, các bạn nắm được một cách nhanh nhất. Từ đó giúp các em giải được các bài toán một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n (n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

lũy thừa với số mũ tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

Tích của hai lũy thừa cùng cơ số

tích của 2 lũy thừa cùng cơ số

 

 

Thương của hai lũy thừa cùng cơ số khác 0

thương của 2 lũy thừa

 

 

 

Lũy thừa của lũy thừa

lũy thừa của lũy thừa

 

 

 

Bài tập vận dụng :

Bài 1 :

Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho: 2.32 ≥ 2n > 8

Lời giải:

giải bài 1

 

 

 

 

 

 

Bài 2 :

Tính giá trị của biểu thức

biểu thức 1

 

 

 

 

 

Lời giải :

lời giải 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm :