Cách đổi số mũ tự nhiên

Lũy thừa là một phép toán quan trọng và vô cùng quen thuộc đối với chúng ta làm thế nào để tính lũy thừa một cách nhanh nhất mà không mất thời gian, Cách tính lũy thừa trên máy tính casio Toán học 6 sẽ giúp bạn tìm hiểu cũng như giải các bài toán từ đơn giản đến nâng cao một cách nhanh nhất chuẩn xác nhất. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách tính lũy thừa trên máy tính cầm tay nhé.

Nội dung chính :

Cách đổi số tự nhiên ra số mũ trên máy tính Casio

Bước 1: Nhập số cần đổi > Nhấn phím =.

Bước 2: Nhấn phím SHIFT > Nhấn phím FACT.

Bước 3: Hiển thị kết quả.

Cách đổi số mũ tự nhiên

Cách đổi số mũ ra số tự nhiên trên máy tính Casio

Bước 1: Nhập số tự nhiên > Nhấn phím “x”.

Chú ý :

Bước 2: Nhập số mũ phù hợp > Nhấn phím =.

Bước 3: Hiển thị kết quả.

Fx580

bấm trên máy tính nhưng kết quả trả về độ?

Trả lời: Vì máy tính mình sử dụng thuộc dòng máy Casio FX 570 ES, Casio FX 570 ES Plus,… Không hỗ trợ tính năng trả kết quả về độ. Để chắc chắn kết quả hiển thị là số tự nhiên và số mũ, bạn nên kiểm tra dòng máy tính Casio của mình để xác định rằng máy được hỗ trợ tính năng chuyển đổi ra số mũ. Máy tính có hỗ trợ tính năng chuyển đổi số mũ là máy có ký hiệu Fact trên phím o.

Ví dụ minh họa :

Ví dụ 1:

Tìm 1492 + 200

Nhập số đầu tiên 1492.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số thứ hai 200

Nhấn phím =.

Trả lời = 1692

Ví dụ 2 :

(150 + 35) × (45-5) : 5

Nhấn phím (.

Nhập số đầu tiên 150.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số thứ hai 35.

Nhấn phím ).

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhấn phím (.

Nhập số đầu tiên 45.

Nhấn phím -.

Nhập số thứ hai 5.

Nhấn phím ).

Bây giờ nhấn nút :.

Nhập số 5 cuối cùng.

Nhấn phím =.

Trả lời = 1480

 

Rate this post