nguyen-tu-khoi-cua-br

Bảng nguyên tử khối hóa học thì Brom hóa trị mấy? Đây là những câu hỏi thường gặp khi học sinh gặp phải dạng bài tập này, để làm bài tập nhanh chóng các bạn cần nhớ M của Brom điều này thực sự cần thiết nhé!

Xem thêm : Mn hóa trị mấy

Tính chất hóa học của Brom

Brom hay còn gọi là brôm, có ký hiệu hóa học là Br, thuộc nhóm Halogen. Brom là chất lỏng màu đỏ nâu, mùi khó chịu, dễ bay hơi, độc. Brom Là chất ôxi hóa yếu hơn clo.

Brom có các tính chất hóa học sau:

1- Br tác dụng với hidro

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Độ hoạt động giảm dần từ Cl → Br → I

Các khí HBr, HI tan vào nước tạo dung dịch axit.

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Về độ mạnh axit thì lại tăng dần từ HCl < HBr < HI.

2- Br tác dụng với kim loại

Tạo muối tương ứng

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

3- Tính khử của Br2, HBr

Brom thể hiện tính khử khi gặp chất oxi hóa mạnh (như nước clo, …)

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 (Axit bromic) + 10HCl

Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dd) mạnh hơn HCl. HBr khử được H2SO4 đặc thành SO2.

2HBr + H2SO → Br2 + SO2 + 2H2O

 Dd HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dd HF và HCl không có phản ứng này):

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

nguyen-tu-khoi-cua-br

Nguyên tử khối của Brom (Br)

–  Hai đồng vị ổn định của brom là: Br79 (50,69%) và Br81 (49,31%).

–  Nhiệt độ nóng chảy: 265,8 K

–  Nhiệt độ sôi: 332,0 K

–  Nhiệt độ bay hơi: 29.96 kJ·mol−1

–  Brom tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như etanol, benzen, xăng,…

– Trong bảng tuần hoàn hóa học Brom có:

  • Ký hiệu là : Br
  • Số Proton của Brom : 35
  • Nguyên tử khối của Brom : 80
  • Brom có hóa trị : I,…

Hi vọng bài viết này sẽ giups ích được các em hiểu hơn về nguyên tố hóa học Brom nhé!

Bài viết liên quan : M của Bari

Rate this post