nguyen-tu-khoi-cua-ag

Bạc là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Ag. Bạn có thể chưa biết nguyên tử khối của Bạc (Ag) hay M của Ag, để biết chi tiết Ag nguyên tử khối là bao nhiêu? Các bạn cùng theo dõi bài viết này nhé!

Ag là gì?

Bạc là tên của một nguyên tố kim loại có ký hiệu là Ag trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đây là một kim loại chuyển tiếp có màu trắng, đặc tính mềm, dẻo và có độ dẫn điện, dẫn nhiệt cao nhất trong tất cả các nguyên tố kim loại đã được biết đến ngày nay.

Các hợp chất của Bạc bao gồm :

– Bạc clorua: AgCl

– Bạc bromua: AgBr

– Bạc nitrat: AgNO3.

Tính chất hóa học của Bạc ( Ag ).

Kim loại bạc kém hoạt động nhưng ion Ag+ của nó lại có tính oxy hóa mạnh. Ở trong không khí, bạc không bị oxy hóa dù có chịu tác dụng của nhiệt độ cao. Tuy nhiên, khi tác dụng với O3, phản ứng hóa học sẽ xảy ra và bạc chuyển thành bạc oxit.

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Bạc kém hoạt động. Ag → Ag+ + 1e

Ag tác dụng với phi kim

Bạc không bị oxi hóa trong không khí dù ở nhiệt độ cao.

Bạc tác dụng với ozon

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Ag tác dụng với axit

– Bạc không tác dụng với HCl và H2SO4 loãng, nhưng tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh, như HNO3hoặc H2SO4 đặc, nóng.

3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Ag tác dụng với các chất khác

Bạc có màu đen khi tiếp xúc với không khí hoặc nước có mặt hidro sunfua:

4Ag + 2H2S + O2 (kk) → 2Ag2S + 2H2O

Bạc tác dụng được với axit HF khi có mặt của oxi già:

2Ag + 2HF (đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2Ag + 4KCN (đặc) + H2O2 → 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

nguyen-tu-khoi-cua-ag

Nguyên tử khối của Ag (Bạc) , M của Ag là bao nhiêu?

Bạc kí hiệu là: Ag

– Cấu hình electron: [Kr] 4d10 5s1

– Số hiệu nguyên tử: 47

– Khối lượng nguyên tử: 108 g/mol.

Ag trong bảng tuần hoàn hóa học

+ Số Proton: 47

+ Nhóm: IB

+ Chu kì: 5

+ Ag hóa trị : I

+ Nguyên tử khối của Ag : 108

– Đồng vị: 105Ag, 106Ag, 107Ag, 108Ag, 109Ag, 111Ag

– Độ âm điện: 1,93.

– Khối lượng riêng 10,49 g/cm−3

– Nhiệt độ nóng chảy là 960,50C.

Xem thêm : Mangan hóa trị mấy

5/5 - (1 bình chọn)