zn-hno3

Cho kẽm ký hiệu là Zn tác dụng với Hno3 ta thu được những chất gì? Cùng xem phương trình và cân bằng phương trình phản ứng giữa Zn + Hno3 tại đây nhé!

zn-hno3
zn + hno3

Zn + Hno3 phương trình phản ứng.

10Hno3 + 4Zn → 3h2O + Nh4no3 + 4Zn(No3)2

10HNO3 + 4Zn 3H2O + NH4NO3 + 4Zn(NO3)2
axit nitric kẽm nước amoni nitrat Kẽm nitrat
(dd) (rắn) (lỏng) (rắn)
(không màu) (ánh kim bạc xám) (không màu) (trắng)

Zn tác dụng HNO3 loãng

Cho Zn tác dụng với axit nitric loãng

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Zn tác dụng HNO3 Đặc

Cho Zn ( kẽm ) phản ứng với axit nitric đặc

Zn + 4HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 2H2O

Bài tập ví dụ có Zn và Hno3

Ví dụ 1 : Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnSO4

D. Zn(HCO3)2

Lời giải

Chọn đáp án : C

Ví dụ 2:  Cho 6,5 gam Zn tác dụng với HNO3 dư thu được V lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

Lời giải

Zn → Zn+2 + 2e

0,1               0,2

N+5 + 1e → N+4

x            x

Bảo toàn electron ne cho= ne nhận

=> x = 0,2

=> V= 0,2.22,4=4,48 lít

Chọn đáp án : C

Ví dụ 3 :  X là hợp chất của Zn được dùng trong y học với tác dụng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,…Chất X là:

A. ZnO

B. ZnSO4

C. Zn(OH)2

D. Zn(NO3)2

Lời giải

Chọn đáp án A

Ví dụ 4 :  Cho 11 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) Fe trong hỗn hợp đầu?

A. 5,6 gam

B. 2,8 gam

C. 8,4 gam

D. 4,2 gam

Lời giải

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol

N+5 + 3e → N+2

Gọi x, y lần lượt là số mol Al và Fe trong hỗn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3 + 3e

x mol 3x mol

Fe → Fe+3 + 3e

y mol 3y mol

Theo định luật bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) ta có x = 0,2; y = 0,1 => mAl= 5,4; mFe = 5,6 gam

Chon đáp án :  A
Rate this post