giáp ngọ

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 và 2014, Những thông tin chi tiết liên quan đến tuổi xông đất cho gia chủ Giáp Ngọ sẽ được chúng tôi gửi đến các bạn ở nội dung dưới đây. Hãy tìm hiểu kỹ để biết được tuổi nào xông nhà phù hợp với gia chủ nhé.

Những tuổi đại kỵ không hợp xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 và 2014

Những tuổi không hợp xông nhà, xông đất đầu năm cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 và 2014

+ ) Qúy Mùi 1943 (Xấu)

+ ) Canh Tý 1960 (Xấu)

+ ) Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

+ ) Ất Sửu 1985 (Xấu)

+ ) Giáp Tuất 1994 (Xấu)

+ ) Mậu Tuất 1958 (Xấu)

+ ) Giáp Ngọ 1954 (Xấu)

+ ) Qúy Mão 1963 (Xấu)

+ ) Bính Dần 1986 (Xấu)

+ ) Ất Hợi 1995 (Xấu)

Chọn hướng xuất phát, ngày khai trương, khai xuân cửa hàng năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 và 2014

1. Hướng xuất hành tốt cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 và 2014 năm 2023

– Mùng 1 tết : Xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

– Mùng 2 tết : Xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

– Mùng 3 tết : Xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

2. Giờ đẹp khai trương, khai xuân năm Quý Mão 2023 cho tuổi 1954 và 2014

– Mùng 1 tết (22/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).

– Mùng 4 tết (25/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′).

– Mùng 7 tết (28/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).

Tìm hiểu thêm Tuổi đẹp xông đất cho gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966

giáp ngọ

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 và 2014

1.Chọn tuổi Đinh Mùi 1967 (Tốt)

 • Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

2. Chọn tuổi Tân Mùi 1991 (Tốt)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (0 điểm).
 • ăm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

3. Chọn tuổi Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006) (Tốt)

 • Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – tốt

4. Chọn tuổi Nhâm Tuất 1982 (Tốt)

 • Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 –  tốt

Tìm hiểu thêm : Tuổi đẹp xông nhà tuổi Đinh Tỵ 1977 – Năm 2023

5. Chọn tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) (Khá)

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá

6. Chọn tuổi Giáp Dần 1974 (Khá)

 • Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Khá

7. Chọn tuổi Qúy Hợi 1983 (Khá)

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Khá

8. Chọn tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) (Khá)

 • Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá

9. Chọn tuổi Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) (Khá)

 • Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).
 • Can Giáp của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá

10. Chọn tuổi Ất Mùi 1955 (Khá)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Rate this post