xem-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-dinh-mao-1987

Chọn tuổi đẹp hợp xông nhà đầu năm là nét đẹp văn hóa phương đông có từ hàng nghìn năm, để chọn tuổi hợp mệnh với chủ nhà các chuyên gia có những phép tính dựa vào ngũ hành tương sinh. Để chọn được tuổi đẹp xông nhà năm 2021 cho tuổi Đinh Mão 1987 mời anh chị xem chi tiết như sau:

xem-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-dinh-mao-1987

Chọn tuổi đẹp xông đất, xông nhà năm 2021 cho tuổi Đinh Mão 1987.

Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Đinh  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1950 [Canh Dần]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Canh  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1950 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1951 [Tân Mão]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Tân  =>  Bình

Mão – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1951 [Tân Mão]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Mậu  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Kỷ  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Hỏa – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Tân  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với  tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Hỏa – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Mậu  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Hỏa – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Mão – Tí  =>  Tam hình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]

Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Hỏa – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Đinh  =>  Bình

Mão – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]

Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Hỏa – Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình

Đinh – Kỷ  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1980 [Canh Thân]

Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Canh  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]

Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Hỏa – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Kỷ  =>  Bình

Mão – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]

Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Tân  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình

Đinh – Giáp  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình

Đinh – Ất  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Mậu  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Kỷ  =>  Bình

Mão – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]

Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp

Mão – Ngọ  =>  Lục phá

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Qúy  =>  Tương phá

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Bính  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh

Đinh – Đinh  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Đinh Mão 1987 với  tuổi : 2010 [Canh Dần]

Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh

Đinh – Canh  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]

Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB

Tuổi Đại Kỵ xông đất năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Mão.

Quý Sửu 1973 (Xấu)
Quý Mùi 1943 (Xấu)
Quý Mão 1963 (Xấu)
Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
Mậu Thìn 1988 (Xấu)
Quý Dậu 1993 (Xấu)
Canh Thìn 2000 (Xấu)
Giáp Dần 1974 (Xấu)
Quý Tỵ 1953 (Xấu)
Giáp Thân 1944 (Xấu)

10 tuổi được liệt kê trên đây được đánh giá xấu nhất năm 2021 khi gia chủ Đinh Mão 1987 chọn làm tuổi xông đất năm nay. Chính vì vậy tuyệt đối không nên mời những tuổi này xông nhà cho bản mệnh Đinh Mão nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *