tuoi-tan-mao-1951-tuoi-nam-xong-dat-dep-nam-2021

Tuổi Tân Mão 1951 năm 2021 này nên chọn tuổi nào xông đất, xông nhà đẹp mang tài lộc, sức khỏe dồi dào, vạn sự hanh thông đến cho chủ giá. Chọn tuổi đẹp hợp mệnh gia chủ đầu năm là nét đẹp văn hóa người phương đông từ hàng nghìn đời nay. Xem chi tiết những tuổi nên chọn xông nhà đầy năm cho gia chủ tuổi Tân Mão.

tuoi-tan-mao-1951-tuoi-nam-xong-dat-dep-nam-2021

Thông tin gia chủ tuổi Tân Mão 1951 năm 2021

Nam mạng sinh năm 1951 tuổi Tân Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Ẩn Huyệt Chi Mão, tức Mèo trong hang.

Năm Tân Sửu 2021 Gia chủ tuổi Tân Mão 71 tuổi.

Mệnh Mộc – Tùng Bách Mộc – nghĩa là Gỗ cây tùng bách.

Mệnh: Tùng Bách Mộc gặp năm 2021 mệnh Bích Thượng Thổ: Mộc Khắc Thổ: Không tốt.

Địa chi: Mão gặp Sửu: Bình thường.

Thiên can: Tân gặp Tân: Bình thường.

Sao chiếu mệnh: Sao Thái Âm.

Xem tuổi đẹp xông nhà, xông đất năm 2021 cho tuổi Tân Mão 1951.

Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1914 [Giáp Dần]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1914 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1919 [Kỷ Mùi]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1919 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Tân Mão 1951 với   tuổi : 1922 [Nhâm Tuất]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1922 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Mộc – Đại HảI Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại HảI Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1926 [Bính Dần]

Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1926 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1934 [Giáp Tuất]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1936 [Bính Tí]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Tí  =>  Tam hình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1936 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1943 [Qúy Mùi]

Mộc – Dương Liễu Mộc   =>  Bình

Tân – Qúy  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1943 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Mộc – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Mão – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]

Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1956 [Bính Thân]

Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Mộc – Bình Địa Mộc   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Mộc – Bình Địa Mộc   =>  Bình

Tân – Kỷ  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]

Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Ngọ  =>  Lục phá

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1966 [Bính Ngọ]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Ngọ  =>  Lục hại

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]

Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]

Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với   tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Mộc – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]

Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Tân Mão 1951 với   tuổi : 1986 [Bính Dần]

Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1986 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

Tốt
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 1996 [Bính Tí]

Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Tí  =>  Tam hình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1996 [Bính Tí]

Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Mộc – Dương Liễu Mộc   =>  Bình

Tân – Qúy  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]

Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]

Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với   tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Mộc – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Tân Mão 1951 với  tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *