xông đất 2023

Tuổi xông đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Hợi. Việc xem và chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh chủ nhà đầu xuân năm Quý Mão 2023 là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên việc chọn lựa được tuổi hợp mệnh với mình không phải là việc dễ dàng. Vì vậy chọn xem tuổi xông đất sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho gia chủ tuổi Quý Hợi. Cụ thể như thế nào thì hãy cùng nhau tìm hiểu ngay dưới đây.

Tổng quan năm 2023 Quý Mão của người tuổi Quý Hợi

Nam nữ tuổi Quý Hợi 1983 sinh từ ngày 13/2/1983 – 1/2/1984 cầm tinh con Lợn.

Mệnh ngũ hành: Đại Hải Thủy tức Nước biển lớn

Cung phi: Nam cung Cấn, Nữ cung Đoài

Sao chiếu mệnh năm 2023:

Nam mạng có sao Thái Dương
Nữ mạng có sao Thổ Tú chiếu mạng
Tam hợp: Mão, Mùi; Lục hợp: Dần; Tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ

Màu sắc hợp tuổi: Màu xanh lục, da trời, rêu, lá và các màu xanh nước biển, màu đen.

Hướng tốt hợp tuổi:

Nam mạng: Hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc
Nữ mạng: hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Tìm hiểu thêm : Tuổi đẹp xông nhà tuổi Kỷ Hợi 1959 và 2019

Tuổi xông đất năm 2023 cho Quý Hợi 1983

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Qúy Hợi trong năm Qúy Mão 2023 là:

 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Đinh Mùi 1967 (Khá)
 • Qúy Mão 1963 (Trung bình)
 • Ất Mão 1975 (Trung bình)
 • Qúy Mùi 1943 (Trung bình)
 • Tân Mùi 1991 (Trung bình)
 • Nhâm Tuất 1982 (Trung bình)
 • Tân Hợi 1971 (Trung bình)
 • Canh Tuất 1970 (Trung bình)
 • Qúy Hợi 1983 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Qúy Hợi trong năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu).

xông đất 2023

Tìm hiểu tuổi đẹp xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Quý Hợi

1.Tuổi Ất Mùi 1955 (Khá)

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:12/12 – Rất tốt

2.Tuổi Đinh Mùi 1967 (Khá)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ. => Rất tốt
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

3.Tuổi Qúy Mão 1963 (Trung bình)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
 •  Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Qúy không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ. => Chấp nhận được
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Qúy không sinh, không khắc với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ. => Rất tốt
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Tìm hiểu thêm : Xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ Đinh Hợi 

4.Tuổi Ất Mão 1975 (Trung bình)

 • Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy bình hòa với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão (2 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

5.Tuổi Qúy Mùi 1943 (Trung bình)

 • Tuổi Quý Mùi ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Quý Mùi (0 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Quý Mùi (1 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Mộc của người xông (1 điểm).
 • Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6.Tuổi Tân Mùi 1991 (Trung bình)

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (0 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

7.Tuổi Nhâm Tuất 1982 (Trung bình)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
 •  Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ. => Chấp nhận được
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

8.Tuổi Tân Hợi 1971 (Trung bình)

 • Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).
 • Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (2 điểm).
 • Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

9.Tuổi Canh Tuất 1970 (Trung bình)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
 •  Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Canh không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ. => Chấp nhận được
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Canh không sinh, không khắc với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ. => Chấp nhận được
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

10.Tuổi Qúy Hợi 1983 (Trung bình)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được
 •  Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt
 •  Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi phạm Tương Hình (Hợi chống Hợi) với địa chi Hợi của gia chủ. => Không tốt
 •  Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

Rate this post