xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-cho-tuoi-ky-mao-1999

Thông tin tuổi Kỷ Mão 1999 năm 2021

Mạng: Mạng Thổ gặp năm Thổ là Tương trợ: Tốt: Chủ về một năm có ít sự thay đổi

Vận Niên: Xà Hãm Tỉnh: Xấu

Thiên can: Kỷ gặp Tân: Bình Hòa: Thuận Thành

Địa chi: Mão gặp Sửu: Bình Hòa: Thuận thành

Sao: Thổ Tú: Xấu: Rối rắm, nạn tai

Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng

xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-cho-tuoi-ky-mao-1999

Các tuổi xấu không nên chọn xông hà năm 2021 cho tuổi Kỷ Mão

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu).

Tuổi đẹp xông đất năm 2021 cho tuổi Kỷ Mão 1999.

Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Nhâm  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Qúy  =>  Bình

Mão – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1963 [Qúy Mão]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Qúy  =>  Bình

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1964 [Giáp Thìn]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Giáp  =>  Tương hợp

Mão – Thìn  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Canh  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Tân  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Kỷ  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]

Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Khá
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Giáp  =>  Tương hợp

Mão – Tí  =>  Tam hình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1984 [Giáp Tí]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1986 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Bính  =>  Bình

Mão – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1986 [Bính Dần]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Dần  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với  tuổi : 1987 [Đinh Mão]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Đinh  =>  Bình

Mão – Mão  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]

Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Mão  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Kỷ – Tân  =>  Bình

Mão – Mùi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]

Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Nhâm  =>  Bình

Mão – Thân  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Giáp  =>  Tương hợp

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Khá
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Ất  =>  Tương phá

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 2001 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Kỷ – Tân  =>  Bình

Mão – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2001 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Kỷ – Bính  =>  Bình

Mão – Tuất  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Kỷ – Đinh  =>  Bình

Mão – Hợi  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]

Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Đinh  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

TB
Xem tuổi Kỷ Mão 1999 với tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Kỷ – Kỷ  =>  Bình

Mão – Sửu  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

TB

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *